PN1103 Temel Seviye Pnömatik/Elektropnömatik

PN1103 Temel Seviye Pnömatik/Elektropnömatik

Bu seminerde katılımcı, pnömatik ve elektrik teknolojisini, ilgili elemanları ve bu elemanların görevlerini bilecek, basınçlı havanın hazırlanması ve etkin kullanılması ile ilgili yorum yapabilecek, sistemlerin pnömatik / elektropnömatik kontrol yöntemlerini ve devre şemalarını anlayabilecek seviyeye gelecektir.

Gerekli ön bilgi

Genel seviyede teknik bilgi

Hedef grup

Fabrikalarda üretim ve bakımdan sorumlu her kademedeki çalışanlar

İçerik

 • Enerji türleri, temel fiziksel bilgiler ve basınç kavramı
 • Basınçlı havanın hazırlanması, dağıtılması ve şartlandırılması
 • Kompresör, tank ve kurutucu çeşitlerinin tanıtılması
 • Pnömatik elemanların iç yapıları ve çalışma prensipleri
 • Elektriksel devre elemanları ve çalışma prensipleri
 • ISO 1219 standardına göre devre elemanlarının sembolleri
 • Devre okuma ve devre çizim tekniği
 • Pnömatik iş elemanlarında hız ayarı
 • Pnömatik kumanda teknikleri
 • ISO 1219’a göre pnömatik ve elektrik devrelerin çizimi
 • Temel elektrik bilgilerinin tekrarlanması
 • Açık ve kapalı kontak kavramları
 • Röle tekniği, röle türleri ve direkt/endirekt kumanda
 • Mühürleme ile hafıza devreleri
 • Elektrikle basınca, konuma, zamana ve sayıya bağlı kumanda
 • Temel devre uygulamaları

Süre

3 gün
2 gün (Ankara)

Bizi arayın
444 1 378

 
World Skills