AU1106 Yeni Makine Direktifi (2006/42/EC) ve Yeni Standartlar (EN ISO 13849-1 & EN 62061)

AU1106 Yeni Makine Direktifi (2006/42/EC) ve Yeni Standartlar (EN ISO 13849-1 & EN 62061)

Bu eğitim programının sonunda katılımcı, yeni makine direktifi ve yeni standartlar hakkında bilgi edinecektir. Bu eğitim makine tasarımcısı ve üreticisinin makine üretirken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattığı gibi makine kullanıcısı ya da alıcısının da yeni makine satın alırken ne yapması gerektiğini özetlemektedir. Ayrıca Makine Emniyeti Direktifi (MD), Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) ve Düşük Gerilim Direktifi (LVD) önemli maddeler üzerinde durularak anlatılmaktadır.

Gerekli ön bilgi

Temel seviye makine ve otomasyon bilgisi.

Hedef grup

Fabrikalarda çalışan yöneticiler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, üretim, tasarım ve bakımdan sorumlu çalışanlar.

İçerik

 • Yeni Makine Direktifi 2006/42/AT
 • EMC’nin makineye uygulanması
 • LVD yönetmeliği
 • Satın-alma Teknik Şartnamede bulunması gerekenler
 • Makine alımı ve son uygunluk testleri prosedürü
 • Onaylanmış kuruluşlar ile koordinasyon
 • Güncel Standartlar
 • EN ISO 13849-1 (Kumanda Sistemlerinin Emniyet Kısımları)
 • EN 60204-1 (Makinelerin Elektrik Teçhizatı)
 • EN 692 (Mekanik Preslerde Emniyet)
 • EN 693 (Hidrolik Preslerde Emniyet)
 • EN ISO 13857 (parmak, el, kol,… için güvenlik mesafeleri )
 • EN ISO 13850 (Acil Stop Cihazları)
 • CE’ siz ve emniyetli olmayan makineler için Emniyet Metodolojisi
 • Risk Analizi
 • Emniyet Konsepti
 • Emniyet Dizaynı
 • Retrofit ve devreye alma
 • Emniyet Doğrulaması

Süre

1 gün

Bizi arayın
444 1 378

 
World Skills