EL1106 Elektrikte Ölçme ve Enstrümantasyonun Prensipleri

EL1106 Elektrikte Ölçme ve Enstrümantasyonun Prensipleri

Bu eğitimde proses otomasyonunda kullanılan ve bir prosesi ölçmeye ve kontrol etmeye yarayan ekipmanlar görülecektir. Açık ve kapalı çevrim sistemi oluşturmak üzere proses ekipmanının nasıl kullanıldığı öğrenilecek ve endüstride kullanılan çizimler hakkında bilgi edinilecektir. Bu eğitim sonunda katılımcı, temel elektrik prensipleri arasındaki farkları ölçebilecek ve tanımlayabilecek, analog ve dijital işaretleri belirleyebilecek ve aralarındaki farkları tanımlayabilecek, proses değişkenlerini ölçmeye yarayan algılayıcıların çalışma prensiplerini tanımlayabilecek ve anlayabilecek, proses değişkenlerini ölçmeye yarayan çeşitli bağlantı biçimlerinin prensiplerini bilecek, kontrol valflerinin farklı elemanlarını tanımlayabilecek ve belirtebilecek, açık çevrim ve kapalı çevrim sistemlerinin ana parçalarını, bu parçaların işlevlerini ve işaret akışını açıklayabilecek ve enstrümantasyon çizimlerinde kullanılan sembolleri ve elemanları belirtebilecektir.

Gerekli ön bilgi

Temel teknik bilgi yeterlidir.

Hedef grup

Proses sahasında çalışan, mühendis, teknisyen ve laboratuar operatörleri.

İçerik

 • Ölçme tekniğine giriş
 • Ölçme tekniğinde kullanılan tabirler (doğruluk, hassasiyet, tolerans v.b.)
 • Elektriksel ölçmede temel prensipler
 • Dönüştürücüler (transduserler) & algılayıcılar
 • Ölçme prensipleri (debi, seviye, sıcaklık & basınç)
 • Kontrol valfleri, elemanları ve işlevleri
 • Kontrol teorisi
 • Kontrol çevrimlerinin temelleri
 • Enstrümantasyon sembolleri ve çizimleri
 • Verilerin dijital ya da analog olarak işlenmesi
 • Hızlı veri işleme
 • Ölçme ve değerlendirmede elektroniğin sağladığı imkanlar

Süre

2 gün

Bizi arayın
444 1 378

 
World Skills