EL1104 Elektrikle Tahrik ve Kontrol

EL1104 Elektrikle Tahrik ve Kontrol

Bu eğitim programının sonunda katılımcı, elektrikle tahrik konusunu mekanik ve elektrik yönleri itibariyle incelemiş olacaktır.

Gerekli ön bilgi

Genel seviyede teknik bilgi yeterlidir.

Hedef grup

Elektrikle tahrik ve kontrol konusunda bilgi sahibi olmak isteyen, fabrikalarda üretim, tasarım ve bakımdan sorumlu her kademede çalışanlar.

İçerik

 • İş yapma ve yaptırma ihtiyacı
 • Elektromekanik eksenler
 • Doğrusal eksenler
 • Döner eksenler
 • Hazır üniteler
 • Motorlar, sürücüler ve uygulamaları
 • AC motorlar, inverterler (yapısı, çalışma prensibi, karakteristikleri)
 • DC motorlar ve kumanda edilmesi
 • Step motorlar ve sürücüleri
 • Servo motorlar ve sürücüleri
 • Lineer motorlar
 • Pozisyon ölçme (Feedback)
 • Analog ölçüm tekniği, (Resolver, SinCos…)
 • Dijital ölçüm tekniği (Absolute enkoder, Incremental enkoder, multiturn, singleturn…)
 • Mekatronik sistem uygulamaları
 • Pozisyonlama
 • Hız kontrolü
 • Tork kontrolü
 • FCT Software (Pozisyonlama için)
 • Parametreleme
 • Referanslama
 • I/O porttan kontrol
 • Uygulamalar

Süre

4 gün

Bizi arayın
444 1 378

 
World Skills