EL1102 Endüstriyel Elektrik

EL1102 Endüstriyel Elektrik

Bu eğitim programının sonunda katılımcı, fabrika otomasyonunda kullanılan alçak gerilim elektriği hakkında
bilgi sahibi olacaktır.

Gerekli ön bilgi

Genel seviyede teknik bilgi

Hedef grup

Makina mühendisleri ve teknisyenleri, elektrik ve elektronik mühendisleri ve teknisyenleri, tasarımcılar ve bakım elemanları, elektrik montaj işlerinde çalışan personel.

İçerik

 • Elektrik hakkında temel bilgiler
 • Elektrik üretimi ve jeneratörler
 • AC, DC akımlar
 • Faz ve kutup kavramları, faz yönü ölçümü
 • Sigortalar, dirençler, yarı iletkenler ve endüstride kullanılan diğer elektrik devre elemanları
 • DC motorlar, asenkron motorlar, servo motorlar ve step motorlar
 • Yıldız ve üçgen bağlantı
 • Motor kumanda devreleri
 • Çeşitli kumanda devreleri ve uygulamaları
 • Elektrik kumanda devrelerinde emniyet kuralları
 • Kumanda devrelerinin PLC ile oluşturulması
 • Elektrik tesislerinde güvenlik
 • Röleler, kontaktörler, zaman röleleri, aşırı akım röleleri, solenoidler
 • Endüktif yüklerden (röle, kontaktör v.s.) kaynaklanan ters gerilimin sönümlenmesi. VDR kullanımı
 • İzolasyon test aleti ile tek/üç faz yüklerin(ısıtıcı, motor v.s.) sağlamlık kontrolü
 • Sensörler; Endüktif, kapasitif, optik, ultrasonik, basınç, debi sensörlerinin bağlantıları ve kullanımları
 • Proje ve devre takibi ve arıza arama 


Süre

2 gün

 

Bizi arayın
444 1 378

 
World Skills