EL1101 Temel Seviye Elektrik/Elektronik

EL1101 Temel Seviye Elektrik/Elektronik

Bu eğitim programının sonunda katılımcı elektrik elektronikte kullanılan temel ürünlerin görevlerini bilecek, bu ürünler arasındaki elektriksel ilişkiyi anlayabilecek ve gerektiğinde ölçümlerini yapıp olası temel bir problemi analiz edebilecek seviyeye gelecektir.

Gerekli ön bilgi

Genel seviyede teknik bilgi

Hedef grup

Elektrik ve elektronik konusunda bilgi sahibi olmak isteyen, fabrikalarda üretim, tasarım ve bakımdan sorumlu her kademede çalışanlar.

İçerik

 • Elektrik akımı, gerilim ve direnç
 • Elektrikte ohm kanunu
 • Seri ve paralel devreler
 • Ölçü aletleri ve kullanılması
 • Önlenebilen ve önlenemeyen ölçüm hataları
 • Elektrikte güç ve iş
 • Elektrikte kapasite ve DC devrede kapasitenin şarj ve deşarj işlemi
 • Röle ve otomasyon teknolojisinde rölenin önemi
 • İletken, yarıiletken ve yalıtkanlar
 • Diyot ve otomasyon teknolojisindeki uygulamaları
 • Alternatif akım
 • Transistörler, elektronik devreler ve uygulamaları
 • Sayısal devreler ve lojik elemanlar
 • Sinyal jeneratörü
 • Osiloskop kullanımı
 • Elektrik ve elektronik devrelerde emniyet kuralları
 • Proje ve devre takibi ve arıza arama

Süre

2 gün

Bizi arayın
444 1 378

 
World Skills