PP1205 Yalın Üretim Oyunu (Synchro Game)

PP1205 Yalın Üretim Oyunu (Synchro Game)

Bir “stratejik oyun” formatında olan eğitim katılımcının işletmedeki malzeme ve bilgi akışı hakkındaki görüşlerini geliştirmenin yanı sıra proses içindeki kayıpları görmesini sağlar.

Teslimat ile ilgili problemlerin analizi, düşük verim gibi konular hakkındaki bakış açısını genişletirken prosesin iyileştirilmesi ve müşteri beklentilerinin karşılanması için iş geliştirme hakkında fikirler verirken, işletmede “yalın düşünce” nin yerleşmesi için gereken pratik tecrübeyi verir.

Gerekli ön bilgi

Genel teknik bilgi.

Hedef grup

Fabrikalarda üretim, tasarım ve yönetimin geliştirilmesi için ileride gerçekleşecek aktivitelerde ve strateji oyununda yer alması gereken katılımcılar; üretimde çalışanlar, lojistikte çalışanlar, çeşitli alanlardaki formenler, proses tasarımcıları, sendika temsilcisi, siparişte yer alan çalışanlar ve satın almada çalışanlar arasından seçilmelidir.

İçerik

  • Katma değer ve kayıpların yeniden tanımlanması
  • Klasik 7 adet kaybın tanımlanması
  • Üretim prensipleri, araçlar ve yöntemler
  • Lojistiğe ait proseslerin tasarımı ve optimizasyonu
  • Makine ve sistemlere ait Toplam Ekipman Verimliliğinin geliştirilmesi
  • Görsel yönetim
  • Kanban, Tam Zamanında Üretim, Milk Run, Hızlı Ayar ve Akış Tasarımı gibi uygulamalara giriş
  • Üretim modeline bağlı strateji oyununun pratik olarak gerçekleştirilmesi
  • Strateji oyununun bir parçası olarak Sürekli İyileştirme Prosesi

Süre

2 gün

Bizi arayın
444 1 378

 
World Skills