Filtreleme istasyonu

Filtreleme istasyonu

Fonksiyon

Filtreleme istasyonu, sıvıları filtreler. Filtrelenmiş sıvılar, bir bıçaklı valf tarafından, birinci tanktan ikinci tanka, filtreden geçirilerek pompalanır. Filtrelenmiş sıvı, yarı-döner bir sürücü yardımıyla, kapak üzerinden ikinci tanka ulaşır. Bu filtrelenmiş sıvı sonrasında bir sonraki istasyona, ayrı bir pompa kullanılarak pompalanabilir. Bir yıkama programı kullanılarak filtre yıkanabilir. Tortuların giderilmesi adına,ayarlanmış sıkıştırılmış hava filtre içerisinden geçirilir.

Ölçüm ve kontrol

Filtreleme İstasyonu'ndaki toplayıcı kabın seviyesi, sensörler tarafından tespit edilir. Bu durum, karmaşık prosesler içeren kontrol projelerinin tamamlanması adına, pompaların izlenmesini içeren basit kontrol alıştırmalarının yapılabilmesine olanak tanır. 

Basınç kontrolü, akış sırasında yüksek filtre kalitesinin korunmasını sağlar. LCD ekranlı, analog girişli ve anahtarlanan çıkışlı basınç sensörü, doğru ölçüm değişkenini sisteme sağlar. P, PI veya PID kontrol algoritmalı kontrolör, yıkama esnasında yüksek filtre kalitesinin korunmasını, oransal basınç düzenleyici üzerinden sağlar. Kontrol teknolojisi, açık ve pratik olarak bu şekilde anlatılır.

Çalışmayı durdurma, açma, kapatma

Proses valfinin, sürüşünün, sürüş aksesuarlarının ve kontrol valfinin doğru seçimi, karmaşık proses dizilerinde önemli rol oynar. Filtreleme İstasyonu, çok geniş bir proses parçaları yelpazesi kullanır. Tüm valf aktuatörlerinin çalıştırılması, direk bağlantılı NAMUR valfi üzerinden yapılır.

COPAC doğrusal aktuatörlü bıçaklı valf

Dayanıklı kremayer ve pinyon COPAR döner aktuatörlü ve büyük görsel göstergeli kelebek valfi

SYPAR döner aktuatör ve büyük göstergeli üç yollu küresel valf

Projede yapılacaklar için eğitim amaçları

 • Proses teknolojisinde, bir sistemin kurulumu, kablolanması ve devreye alınması
 • Proses valflerinin seçimi, uygulaması ve çalıştırılması
 • Seviye ve basınç gibi elektriksel ve prosesle ilgili değişenlerin ölçümü
 • Kontrol devrelerinin kurulumu ve devreye alınması 
 • Kontrol proseslerinin ve kontrol devrelerinin analizi
 • P, PI veya PID kontrolörlerinin parametrelendirilmesi ve optimizasyonu 
 • Açık çevrim ve kapalı çevrim kontrol programlarının üzerinde çalışılması
 • Proses çalıştırma ve izleme
 • Denetleme, bakım ve servis

Önerilen eğitim araçları

 • FluidLab®-PA
 • Açık ve kapalı çevrim kontrolün temel WBT ilkeleri
 • FluidSIM® Pnömatik tasarım ve simülasyon programı

Tavsiye edilen tamamlayıcı ürünler:
MPS® PA çalışma kitabı

 

Müşteri hizmetleri:
didactic_tr@festo.com