FluidLab®-PA

FluidLab®-PA

FluidLab®-PA kontrol teknolojisinin temellerini öğretmek ve göstermek için kullanılabilir. EasyPort D/A" ve  FluidLab®-PA yazılımı MPS® PA istasyonlarını PC kullanarak aktive etmek için kullanılan temel bileşenlerdir.

 

FluidLab®-PA Microsoft Windows işletim sistemine kolayca kurulur.

Ana Özellikleri:

FluidLab®-PA 'da EasyPort D/A ile birlikte 3 ana özellik mevcuttur:

Ölçüm
8 dijital/ 4 analog giriş sinyalinden ölçülen değerlerin algılanması ve değerlendirilmesi

Açık devre kontrol
8 dijital/ 2 analog çıkışın ikilik düzen veya sürekli kontrolü.

Kapalı devre kontrol (düzenlenmiş) 
Özgürce seçilebilen kapalı devre kontrol fonksiyonları, 2 nokta, P,I,PI ve PID gibi.

Gerçek işlem veya simülasyon:

Tüm egzersizler ve deneyler çervrimiçi olarak gerçek işlemle istasyonda veya çevrimdışı olarak ön-entegre simülasyonlarla yapılabilir.

"Ayarlar" Menüsü

Aşağıdaki parametreler 4 analog giriş kanalından ve onlara bağlı sensörlerden ayarlanabilir:

 • Çarpan
 • Sapma
 • Filtre
 • Ters çevirme

Analog ve ikili düzen çıkış sinyalleri değiştirilebilir ve sinyal girdisi sesli okunabilir. Genel PC sistemi ayarları da buradan yapılır.

"İşlem süreci" Menüsü

Herbir istasyonun işlem süreci Fluid Lab®-PA ile başlatılabilir.Tüm işlem adımları görsel olarak aktarılır ve akış çizelgesinde gösterilir. 

"Ölçme ve kontrol" Menüsü

MPS® PA istasyonunun tüm fonksiyonları açıkça ve direkt olarak kontrol edilebilir. Valflerin, pompaların ve sensörlerin durumları grafiksel olarak kaydedilir. Bu onların direkt olarak değerlendirilebilmesi anlamına gelir. Aşağıdaki fonksiyonlar sensör özelliklerini ve basamak tepkilerini kaydetmek için sağlanmıştır:

 • Ölçüm kanallarının seçimi
 • Fiziksel boyut faktörü
 • Zaman ölçeğine adapte olma
 • Giriş sinyalinin gösterilmesi
 • Çıkış sinyallerinin ayarı, manipule değişkeninin açılıp kapatılması
 • ölçülen değerin çıktı alınması veya .jpg dosyası olarak kaydedilmesi

"Analiz" Menüsü

Geniş yelpazeli işlem bileşenlerinin analizleri önceden tanımlanmış egzersizler ile yapılabilir; örneğin: 

 • Sensör özelliklerinin kaydedilmesi
 • Pompa özelliklerinin kaydedilmesi
 • Isıtma özelliklerinin kaydedilmesi

Bu durum tipik işlem bileşenlerinin daha hızlı ve kolay anlaşılmasına olanak sağlar.

"2-Nokta Kontrolör" ve "sürekli kontrol" Menüsü

Gerekli kontrolörün işlemde hemen etki göstermesi için kolay parametre ayarlama. Tek tık ile seçilen kontrol sistemindeki çeşitli kontrolör fonksiyonlarını çalıştırabilirsiniz. Kontrolör parametrelerinin dökümanlar da çok açıktır. Ölçülen değerler ve özellik eğirisi profili kolaylıkla çıktı alınabilir. 

 

Version (language)

 

Müşteri hizmetleri:
didactic_tr@festo.com