LOGO! Eğitim: WBT

LOGO! Eğitim: WBT

Eğitim programı mantık fonksiyonlarına giriş yapar. Herşeyden önce, VE & VEYA fonksiyonları ve işleyiş yöntemleri fonksiyon tablosunda gösterilecektir. Diğer temel fonksiyonlar ise; bellek, zaman ve sayma fonksiyonları gibi sonradan tamamlanacaktır. İkinci kısımda ise kapalı ve açık devre kontrollerin temelleri anlatılacak ve kontrolörlerin temel elemanları tanıtılacaktır. Ardından minikontrolörlerin özelliklerini ve kullanım alanlarıni detaylı bir şekilde anlatılacaktır. 

İçerik:

  • Temel teknik fonksiyonlar(VE, VEYA fonksiyonları, bellek fonksiyon, zaman fonksiyonu, sayma fonksiyonu)
  • Dijital minikontrolörler (açık devre ve kapalı devre kontol sistemlerin farkları)
  • Kontrol bileşenleri
  • Dijital minikontrolörlerin konumlanması (röle kontrolörler, PLC )
  • Minikontrolörün dizayn ve fonksiyonu
  • Döngüsel program işleyişi
  • Uygulama alanları
  • Programlama dilleri

İhtiyaçlarınızı karşılıyoruz
CD-ROM halinde de mevcuttur, alternatif olarak ağ bağlantılarına ve eğitim yönetim sistemlerine kurulum için web-tabanlı eğitim versiyonu da mevcuttur. İhtiyacınız kadar lisans alabilirsiniz.

 

Type

 

Müşteri hizmetleri:
didactic_tr@festo.com

 

Daha fazla bilgi