Pnömatikler: WBT

Pnömatikler: WBT

Pnömatik konusu hakkında herşey. Program teknik bilgi ve eğitim içi çalışmalar olarak ayrılmıştır.

Teknikj Bilgi
Bu interaktif kendi kendine öğrenme programı pnömatik kontrolün bütün temellerini kapsar. Katılımcılar temel mesleki eğitimin parçası olan pnömatiğin temel eğitiminde kendilerine verilen bazı görevlere pratik ve teorik çözüm bulmaya çalışırlar. 

Eğitim içi çalışmalar
Bu eğitimde kazanılan teorik olarak kazanılan teknik bilgiler pekiştirilir. Geniş kapsamlı alıştırma tipleri eğitimi ilginç ve başarılı hale getiren faktörlerden biridir: katılımcılar sembolleri ve devre şemasını çizerler, çoklu seçmeli soruları cevaplarlar ve devreleri kurup PC tabanlı video kliplerde bağlantılarını yaparlar.

İçerik:

  • Fiziksel temeller (birimler, özellikler, kanunlar)
  • Enerji kaynağı (üretim, basınçlı havanın hazırlanması ve dağıtılması)
  • Devre şeması (devre şeması, semboller)
  • bileşenlerin çalıştırılması (uygulamalar, doğrusal sürücüler, dönel sürücüler)
  • Valfler (dizaynlar, yönlü valfler, durdurma valfleri, basınç kontrol valfleri, akış kontrol valfleri, valf kombinasyonları, mantık elementleri)
  • Sinyal gönderme elemanları (elle sinyal gönderme, son konum algılaması)
  • Ek istekler

İsteklerinizi karşılıyoruz
CD-ROM versiyonu da mevcut, ya da alternatif olarak ağlara kurulum ve öğrenme yönetimi sistemleri için internet-temelli eğitim versiyonuna da istediğiniz kadar çok sayıda lisansa sahip olabilirsiniz.

 

Type

 

Müşteri hizmetleri:
didactic_tr@festo.com