Referanslar: Stuttgart Üniversitesi, IFF

Referanslar: Stuttgart Üniversitesi, IFF

Endüstriyel Üretim ve Yönetim Enstitüsü (IFF) ve Festo Didactic, ileri endüstri mühendisliğine (aIE) yönelik yenilikçi bir öğrenme ortamı geliştirdiler. Bu ortam halihazırda sanayide çalışan endüstri mühendislerine yönelik akademik kariyer sonrası için mükemmel bir temel ve ileri eğitim programının temelini oluştuyor.

Stuttgart Üniversitesi'nde IFF ve Frauhofer Üretim Teknolojisi ve Otomasyon Enstitüsü (IPA) Başkanı Profesör Engelbert Westkämper'e göre eğer bir firma varlığını ve rekabet kabiliyetini devam ettirmek istiyorsa üretim planlama mühendislerinin ve fabrika organizasyonundan sorumlu kişilerin, pazardaki dalgalanmalara mevcut üretim hızını etkilemeden nasıl tepki vereceklerini öğrenmeleri kesinlikle çok önemli.

Buraya kadar "endüstri mühendisliği" ile ifade edilen ve daha geniş kapsamda iş ve süreç planlamayı da içine alan bu konunun, uyum sağlama kabiliyetinin geliştirilmesi için gelecekte dijital fabrika araçları ve modüler üretim sistemleriyle bağlantılı hale gelmesi kaçınılmazdır. Dijital ve sanal fabrikada yenilikçi teknolojilerin kullanılması, optimizasyon potansiyelini daha da artırabilir. Stuttgart'daki üretim araştırma görevlilerinin "ileri endüstri mühendisliği" dedikleri şey işte budur.

Fabrikalarının ve üretim sistemlerinin geleceğe yönelik olarak sürekli olarak optimize edilmesi ihtiyacı büyüktür. Bununla birlikte aIE üzerine odaklanan ve pratik uygulamalara dönük ileri eğitimler için halihazırda mevcut bulunan seçenekler çok yetersizdir. İşte bu nedenle Profesör Westkämper, yenilikçi eğitim fabrikasının önemini vurguluyor. Bu sistem bilginin aktarılmasına yönelik yöntemlerden oluşan özgün bir kombinasyonu kullanıyor. fiziksel bir model fabrika, bir dijital öğrenme adası ve teorik modüller.