ED811 - Elektrické pohony

Mnoho rokov sa zdalo, že pneumatika je v oblasti lineárnych a rotačných pohybov oveľa lepšia ako elektrické pohony. Vďaka vývoju sú dnes elektrické pohony energeticky účinnou a univerzálnou technológiou. Stále častejšie využívanie týchto pohonov v priemysle, ktoré si vyžaduje zvládnutie mechanických a elektrických komponentov a softvéru, viedlo k tomu, že potrebné zručnosti nie sú k dispozícii, čo môže mať negatívny dopad na produktivitu.

Obsah

    Základy elektrických pohonov

    Meracie systémy

    Kontroléry, pohybové profily, polohovacie pohony

    Vplyv aplikácie dát na požadovaný systém

    Konfigurácia a parametrizácia osového systému

    Význam momentu zotrvačnosti

    Porozumenie správania riadenia

    Faktory ovplyvňujúce presnosť a opakovateľnosť

·   Konfigurovanie elektrických pohonov

 

Výsledky

                Účastník

    je schopný opísať funkciu krokovača, servopohonu a polohovacieho pohonu

    je schopný opísať vzájomnú súhru mechanických a elektrických komponentov

    pozná kritéria pre výber pohonu

    je schopný uviesť do prevádzky systém elektrického pohonu

    je schopný lokalizovať a eliminovať jednoduché poruchy

    je schopný používať konfiguračný softvér

    je schopný zmontovať, zapnúť a konfigurovať systém

    je schopný zvoliť najvhodnejší pohon pre určitú aplikáciu

    je schopný identifikovať a eliminovať poruchy a interpretovať chybové hlásenia

    je schopný bezpečne pracovať s elektrickým pohonom

    absolvoval praktické cvičenia

 Predpoklady

 Základné vedomosti z elektrotechniky a snímačov

Rozsah semináru:      2 dni

Objednávacie číslo:  562553

  
Pri objednaní celej skupiny účastníkov na jeden termín, vieme nastaviť zvýhodnené ceny podľa počtu účastníkov v skupine. Zároveň ako aj pri objednaní viacerých seminárov.


 

Dátum

Miesto

Cena bez DPH

Cena s DPH

 

 
23.06.2022 - 24.06.2022 Bratislava
495,00 EUR 594,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
23.09.2022 - 24.09.2022 Trnava
495,00 EUR 594,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
08.12.2022 - 09.12.2022 Bratislava
495,00 EUR 594,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša

Vybraný seminár bol uložený do nákupného koša.

K nákupnému košu
 

Vyhľadať

 

Hotline
+421 903 691 146

 
World Skills