S111 - Senzorika

S111 - SENZORIKA

Cieľ výuky:
Zoznámiť sa s definíciou snímača, pochopiť základné princípy funkcie snímačov a prevodu neelektrickej veličiny na elektrickú. Pochopiť členenie meracieho reťazca. Vybrať vhodný typ snímača.

Cieľová skupina:
Odborní pracovníci vo výrobe, údržbe, konštrukcii a učitelia.

Obsah:

  • Bezpečnosť práce
  • Funkcia snímačov v riadiacom a regulačnom procese
  • Fyzikálne princípy snímačov, premena neelektrického signálu na signál elektrický
  • Technické parametre snímačov ako je citlivosť, prah citlivosti, hysterézia, dynamický rozsah a pod.
  • Snímače teploty
  • Snímače polohy a vzdialenosti
  • Snímače tlaku, hmotnosti a sily
  • Snímače s pripojením na zbernicu ASi
  • Praktické cvičenia

 

Predbežné znalosti:
Všeobecné technické vzdelanie.

Rozsah semináru: 3 dni

 


Pri objednaní celej skupiny účastníkov na jeden termín, vieme nastaviť zvýhodnené ceny podľa počtu účastníkov v skupine. Zároveň ako aj pri objednaní viacerých seminárov.
 

 

Dátum

Miesto

Cena bez DPH

Cena s DPH

 

 
12.10.2022 - 14.10.2022 Košice
750,00 EUR 900,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
14.12.2022 - 16.12.2022 Trnava
750,00 EUR 900,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša

Vybraný seminár bol uložený do nákupného koša.

K nákupnému košu
 

Vyhľadať

 

Hotline
+421 903 691 146

 
World Skills