P-KOMP - Intenzívne školenie pneumatiky a elektropneumatiky

Údržba a opravy pneumatických systémov, ich optimalizácia a rozšírenie je často úlohou úseku údržby. To si vyžaduje od pracovníkov údržby na jednej strane komplexné základné vedomosti o pneumatických a elektropneumatických riadeniach. Na druhej strane, musia byť schopní preniesť tieto do osobitých požiadaviek údržby. Tento seminár vychádza z týchto požiadaviek a kombinuje semináre P111 a P121 špeciálne pre údržbu. Takto bude možné riešiť špecifické problémy údržby. Nami pripravené moduly sú zamerané tak, aby reagovali na špecifické vedomosti a vzdelávacie potreby účastníkov.
 

Cieľová skupina 
 Personál údržby so základnými predchádzajúcimi znalosťami pneumatiky.
 

Obsah
 • Kombinácia elektrického riadenia a pneumatickej výkonovej časti
 • Základy stlačeného vzduchu, výroba, úprava, rozvod
 • Základy elektropneumatiky
 • Výkonové časti: valec, otočný pohon, vákuová dýza
 • Požitie ventilov rozdeľovacích, škrtiacich, regulačných a senzorov
 • Stavba a funkcie elektrických spínačov a elektropneumatických ventilov
 • Logické funkcie, časovače a počítadlá
 • Analýza riadiacich úloh s rôznymi druhmi pohonov
 • Stavba a uvedenie do prevádzky ventilových ostrovov
 • Praktické cvičenia a systematické hľadanie chýb
Účastníci sa naučia
 • identifikovať pneumatické, alebo elektropneumatické komponenty
 • vytvárať a zapájať pneumatické a elektropneumatické obvody
 • hľadať a opravovať chyby na pneumatických a elektropneumatických obvodoch
 • rozpoznať pneumatické komponenty a spojitosť medzi nimi
 • čítať pneumatické a elektropneumatické schémy
 • ktoré príčiny vedú ku ktorým poruchám

 Predpoklady
Všeobecné technické vzdelanie 

Trvanie: 5 dní 

Objednávacie číslo            559399

Špecifické semináre
Tento seminár vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek a potrieb. Úlohy  a zapojenia je možné upraviť podľa typov pneumatických prvkov vo Vašej prevádzke.

 

Pri objednaní celej skupiny účastníkov na jeden termín, vieme nastaviť zvýhodnené ceny podľa počtu účastníkov v skupine. Zároveň ako aj pri objednaní viacerých seminárov.

 

Dátum

Miesto

Cena bez DPH

Cena s DPH

 

 
19.09.2022 - 23.09.2022 Trnava
1.240,00 EUR 1.488,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
07.11.2022 - 11.11.2022 Košice
1.240,00 EUR 1.488,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
28.11.2022 - 02.12.2022 Trnava
1.240,00 EUR 1.488,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša

Vyhľadať

 

Hotline
+421 903 691 146

 
World Skills