ESP100 - Šetrenie energiou v pneumatických obvodoch

Otázky týkajúce sa úspory energie sú stále dôležitejšie. V továrňach, alebo dokonca v malých dielňach môže správne využitie každého zdroja a správne dimenzovanie a výber komponentov ušetriť značné množstvo nákladov, času, odpadu, atď.

Stlačený vzduch je veľmi dôležitý zdroj pre priemyselnú výrobu. Možnosti šetrenia energie t.j. stlačeného vzduchu z produkcie sú ohromné. Ale všetko začína pozornosťou ľudí ktorí s ním pracujú. Seminár sa zaoberá zlepšením potenciálu v oblastiach výroby, prípravy a distribúcie stlačeného vzduchu ako aj v pneumatických obvodoch.

Cieľové skupiny

Operátori, údržba, konštruktéri, tréneri

Obsah

• Cena stlačeného vzduchu
• Cena únikov
• Spotreba stlačeného vzduchu rôznych komponentov
• Cena predimenzovania a poddimenzovania komponentov
• Správne dimenzovanie pre efektívnosť
• Oprava chýb ktoré spôsobujú plytvanie energiou

Účastníci sa naučia:

• pochopiť a vyhodnotiť vzťah medzi spotrebou a cenou za energie
• aplikovať úsporné opatrenia v príprave a rozvode stlačeného vzduchu
• aplikovať úsporné opatrenia v spotrebe stlačeného vzduchu
• opravovať chyby ktoré spôsobujú plytvanie energiou
• aplikovať úsporné opatrenia v pneumatických obvodoch
• vybrať efektívne komponenty pre rôzne aplikácie
• merať spotrebu vzduchu rôznych pneumatických komponentov
• zvýšiť servisný čas rôznych pneumatických komponentov

Predpoklady

Znalosť základov pneumatiky, napr. z nášho semináru EP111 „Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky“, alebo P100 „Základy pneumatiky“

Trvanie: 2 dni

 

Pri objednaní celej skupiny účastníkov na jeden termín, vieme nastaviť zvýhodnené ceny podľa počtu účastníkov v skupine. Zároveň ako aj pri objednaní viacerých seminárov.

 

Dátum

Miesto

Cena bez DPH

Cena s DPH

 

 
29.09.2022 - 30.09.2022 Trnava
520,00 EUR 624,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
29.12.2022 - 30.12.2022 Trnava
520,00 EUR 624,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša

Vyhľadať

 

Hotline
+421 903 691 146

 
World Skills