EP121 – Údržba a vyhľadávanie chýb v pneumatických a elektropneumatických zariadeniach

Vyvarovať sa chybám, znížiť prestoj.

Systematický postup pri vyhľadávaní chýb – to je základný predpoklad na údržbový personál. Popri odborných vedomostiach o komplexných pneumatických a elektropneumatických riadeniach sú k tomu ešte aj potrebné obsiahle metodické schopnosti. Ktorý proces sa vykonáva na zariadení? Ktorá funkcia vykazuje poruchu? Ktoré komponenty majú vplyv na túto funkciu a môžu teda obsahovať chybu? Aby sme túto komplexnosť znázornili a sprostredkovali, dávame k dispozícii tréningové zariadenia. Ich konštrukciu a uvedenie do činnosti, ich rozšírenie a optimalizovanie sú taktiež témou semináru ako aj systematické vyhľadávanie a opravovanie chýb.

Cieľová skupina

Údržbársky personál, kvalifikovaný pracovníci, montéri, konštruktéri, projektanti, učitelia, lektori.

Obsah

 • Konštrukcia a uvedenie do činnosti pneumatických resp. elektropneumatických zariadení
 • Analýza riadiacich úloh pomocou funkčných schém
 • Konštrukcia a funkcia pneumatických a elektropneumatických riadení
 • Špeciálne pneumatické časti zariadení (ventilové ostrovy)
 • Rôzne spôsoby riadenia ventilových ostrovov
 • Prevádzkové režimy (AUT/MAN/NOT-AUS)
 • Elektropneumatické a elektronické riadiace systémy
 • Najnovšie normy a predpisy
 • Praktické úlohy a systematické vyhľadávanie chýb

Účastníci sa naučia

 • identifikovať pneumatické, alebo elektropneumatické riadenie
 • vytvárať a zapájať zložité pneumatické a elektropneumatické obvody
 • hľadať a opravovať chyby na pneumatických a elektropneumatických obvodoch
 • rozpoznať pneumatické komponenty a ich spojitosť s chybami
 • logicky vyhľadať a efektívne odstrániť chyby na pneumatických a elektropneumatických obvodoch
 • čítať zložité pneumatické a elektropneumatické schémy

Predpoklady

Základy pneumatiky sú predpokladané, napríklad z nášho semináru P111 „Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky“. Odporúčame Vám preveriť si Vaše znalosti z pneumatiky jednoduchým testom, ktorý nájdete na našej internetovej stránke.

Trvanie                  3 dni

Objednávacie číslo            559396

Nadstavbové semináre: P122

 

Pri objednaní celej skupiny účastníkov na jeden termín, vieme nastaviť zvýhodnené ceny podľa počtu účastníkov v skupine. Zároveň ako aj pri objednaní viacerých seminárov.

 

Dátum

Miesto

Cena bez DPH

Cena s DPH

 

 
20.09.2022 - 22.09.2022 Košice
750,00 EUR 900,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
18.10.2022 - 20.10.2022 Trnava
750,00 EUR 900,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
08.11.2022 - 10.11.2022 Trnava
750,00 EUR 900,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša

Vyhľadať

 

Hotline
+421 903 691 146

 
World Skills