EP111 – Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky

Tak ako sa zmenila podniková prax po rokoch, tak aj my sme zmenili štruktúru a obsah semináru. Vždy na najnovšom stupni vedomostí: s najmodernejšími produktami, s aktuálnym náradím a priemyslom zaužívanými metódami. Ak ešte pred rokmi dominovala pneumatická technika riadenia, tak dnes nachádzame komplexné systémy z pneumatiky, elektropneumatiky, elektroniky a spracovania dát. Niekedy možno iba v jednom produkte. Preto sme si dali cieľ, spolu s účastníkmi preskúmať tieto komplexné štruktúry, získať nové vedomosti, ale aj poznané znovu objaviť. Akoby zo systému do detailu. K tomu využívame príklady z rôznych oblastí, ktoré sú obsluhované riešeniami od Festo. Môžeme spomenúť len niektoré: automobilové odvetvie, elektronický priemysel, potravinárstvo …
Cieľová skupina

Všetci, ktorí vo svojom pracovnom prostredí pracujú s pneumatickými systémami.

Obsah
 • Kombinácia elektrického ovládania a pneumatickej časti
 • Základy zásobovania stlačeného vzduchu: výroba, spracovanie, rozdelenie
 • Základy elektropneumatiky
 • Základné pneumatické prvky: valec, ventil, logický člen, úprava vzduchu
 • Použitie rozvádzacieho, prietokového, uzatváracieho a tlakového ventilu a snímačov
 • Konštrukcia a funkcia elektrických spínačov a elektropneumatických ventilov
 • Logické základné funkcie, časové a počítadlové funkcie
 • Ventilová technika
 • Symbolové zobrazenie prístrojov podľa noriem
 • Hľadanie a odstraňovanie základných chýb vzhľadom na bezpečnostné kritériá
 • Optimalizácia výkonnej časti s ohľadom na záťaž a rýchlosť
 • Šetrenie nákladov pri inštalácii: od jednotlivého ventilu k ventilačnému ostrovu
Účastníci sa naučia
 • identifikovať pneumatické, alebo elektropneumatické komponenty
 • vytvárať a zapájať jednoduché pneumatické a elektropneumatické obvody
 • hľadať a opravovať základné chyby na pneumatických a elektropneumatických obvodoch
 • rozpoznať základné pneumatické komponenty a spojitosť medzi nimi
 • čítať pneumatické a elektropneumatické schémy
Predpoklady
Všeobecné technické vzdelanie

Trvanie:  3 dni

Objednávacie číslo            559395

Nadstavbové semináre: P121, P122

Špecifické semináre
Tento seminár vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek a potrieb. Úlohy  a zapojenia je možné upraviť podľa typov pneumatických prvkov vo Vašej prevádzke.

 

Pri objednaní celej skupiny účastníkov na jeden termín, vieme nastaviť zvýhodnené ceny podľa počtu účastníkov v skupine. Zároveň ako aj pri objednaní viacerých seminárov.

 

Dátum

Miesto

Cena bez DPH

Cena s DPH

 

 
27.09.2022 - 29.09.2022 Trnava
750,00 EUR 900,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
04.10.2022 - 06.10.2022 Bratislava
750,00 EUR 900,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
25.10.2022 - 27.10.2022 Trnava
750,00 EUR 900,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
22.11.2022 - 24.11.2022 Trnava
750,00 EUR 900,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
06.12.2022 - 08.12.2022 Košice
750,00 EUR 900,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša

Vyhľadať

 

Hotline
+421 903 691 146

 
World Skills