Teória snímačov

Popis:

Seminár je koncipovaný do troch trojhodinových modulov. Prvý modul sa zaoberá základnou podstatou snímačov. Zvyšné dva moduly sa zameriavajú na snímače používané pri identifikácií polohy, ale procesných informácií. Moduly je možné absolvovať aj samostatne, alebo kombinovať ale predpokladom je znalosť obsahu modulov, ktoré sú uvedené v poznámke.

Obsah:

Modul 1: Teória snímačov

 • Úvod do oblasti snímačov a systémov snímania. Zaradenie snímačov do procesu automatizácie.
 • Definícia a štruktúra snímača.
 • Požiadavky na snímače.
 • Rozdelenie a popis výstupných signálov snímačov.

 

Modul 2: Snímače polohy

 • Snímače koncových polôh. Ich vlastnosti a správne použitie.
 • Indukčné, kapacitné, ultrazvukové a optické snímače. Popis ich funkcií a správneho použitia.
 • Snímače aktuálnej polohy. Prehľad technológii používaných na snímanie aktuálnej polohy pohonov a komponentov.
 • Poznámka: K absolvovaniu tohto modulu je potrebné poznať obsah modulu 1.

 

Modul 3: Procesné snímače (tlak, prietok a sila)

 • Snímače tlaku. Popis najpoužívanejších technológií pri snímaní tlakov plynov a kvapalín.
 • Snímače prietoku. Popis najpoužívanejších technológií pri snímaní prietokov plynov a kvapalín.
 • Snímače sily. Popis konštrukcie, vyhotovenia a funkcie.
 • Poznámka: K absolvovaniu tohto modulu je potrebné poznať obsah modulu 1.
 

Dodatočné praktické úlohy v našich školiacich strediskách

Po absolvovaní online semináru Vám vieme poskytnúť jeden deň praktických úloh prezenčnou formou, kde si prakticky vyskúšate vedomosti, ktoré ste získali z online semináru.

V štandardoch ako Ste u nás zvyknutí, budú pre ľudí zabezpečené všetky výukové materiály a zároveň celodenný catering a obedy pre každého účastníka.

Cena dodatočných praktických úloh je 190€

 
 

Dátum

Miesto

Cena bez DPH

Cena s DPH

 

 
15.06.2022 - 16.06.2022 Online
254,00 EUR 304,80 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
13.07.2022 - 14.07.2022 Online
254,00 EUR 304,80 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
10.08.2022 - 11.08.2022 Online
254,00 EUR 304,80 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
13.09.2022 - 14.09.2022 Online
254,00 EUR 304,80 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
12.10.2022 - 13.10.2022 Online
254,00 EUR 304,80 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
15.11.2022 - 16.11.2022 Online
254,00 EUR 304,80 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
07.12.2022 - 08.12.2022 Online
254,00 EUR 304,80 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša

Vyhľadať

 

Hotline
+421 903 691 146

 
World Skills