Teória hydrauliky

Popis:

Seminár je koncipovaný do 3 trojhodinových modulov pričom každý z nich pojednáva o jednej z hlavných častí hydrauliky. Moduly je možné absolvovať aj samostatne, alebo kombinovať ale predpokladom je znalosť obsahu modulov, ktoré sú uvedené v poznámke. Jednotlivé hydraulické zapojenia sú prezentované v simulačnom programe FluidSIM.

Obsah:

Modul 1: Hydraulický systém

 • Popis základných fyzikálnych vlastností a princípov kvapalinových mechanizmov.
 • Rozdiel medzi hydrostatikou a hydrodynamikou.
 • Reynoldsovo číslo a jeho vplyv na prúdenie.
 • Popis funkcie hydraulických čerpadiel, ich konštrukčných možností a použitia.
 • Hydraulický olej ako nosič energie.
 • Zásobník oleja ako súčasť uzavretého systému.
 • Ventil ohraničujúci tlak (VOT) ako základný prvok ochrany hydraulického obvodu.

 

Modul 2: Rozvádzacie ventily a pohony

 • Rozvádzacie ventily v hydraulike. Ich funkcia, použitie a identifikácia.
 • Základné rozdelenie a použitie hydraulických pohonov.
 • Ovládanie jednočinných hydraulických pohonov.
 • Ovládanie dvojčinných hydraulických pohonov.
 • Poznámka: K absolvovaniu tohto modulu je potrebné poznať obsah modulu 1.

 

Modul 3: Tlakové a prietokové ventily

 • Škrtiace ventily a ich použitie pri riadení rýchlosti vysúvania lineárnych hydraulických pohonov.
 • Škrtiaci ventil s kompenzáciou a jeho použitie pri aplikáciách s premenlivou záťažou.
 • Použitie VOT v úlohách spúšťania bremien.
 • Tlakové regulačné ventily na reguláciu tlaku.
 • Použitie spätného riadeného ventilu na udržanie polohy valca.
 • Rozdeľovač prietoku oleja pre synchrónny pohyb valcov
 • Poznámka: K absolvovaniu tohto modulu je potrebné poznať obsah modulov 1 a 2.
 

Dodatočné praktické úlohy v našich školiacich strediskách

Po absolvovaní online semináru Vám vieme poskytnúť jeden deň praktických úloh prezenčnou formou, kde si prakticky vyskúšate vedomosti, ktoré ste získali z online semináru.

V štandardoch ako Ste u nás zvyknutí, budú pre ľudí zabezpečené všetky výukové materiály a zároveň celodenný catering a obedy pre každého účastníka.

Cena dodatočných praktických úloh je 190€

 
 

Dátum

Miesto

Cena bez DPH

Cena s DPH

 

 
02.06.2022 - 03.06.2022 Online
254,00 EUR 304,80 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
07.07.2022 - 08.07.2022 Online
254,00 EUR 304,80 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
04.08.2022 - 05.08.2022 Online
254,00 EUR 304,80 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
08.09.2022 - 09.09.2022 Online
254,00 EUR 304,80 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
06.10.2022 - 07.10.2022 Online
254,00 EUR 304,80 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
03.11.2022 - 04.11.2022 Online
254,00 EUR 304,80 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
01.12.2022 - 02.12.2022 Online
254,00 EUR 304,80 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša

Vyhľadať

 

Hotline
+421 903 691 146

 
World Skills