Bezpečnosť pri konštrukcii pneumatických riadiacich systémov

Popis:

Seminár je koncipovaný do 4 trojhodinových modulov pričom každý z nich pojednáva o jednej z hlavných častí pri návrhu bezpečnostných opatrení s využitím pneumatických komponentov. Moduly je možné absolvovať aj samostatne ale predpokladom je znalosť problematík z predošlých modulov.

 

Modul 1: Smernice a požiadavky
 • Úvod k problematike bezpečnosti pri stavbe strojov s použitím pneumatických komponentov.
 • Smernica o strojových zariadeniach. Jej platnosť a štruktúra. Vymedzenie pojmov a definície ku ktorým sa smernica vzťahuje.
 • Požiadavky na strojové zariadenia a úkony potrebné pre uvedenie zariadenia na trh (základné požiadavky, podklady, návod na obsluhu, posúdenie zhody, prehlásenie o zhode).
 • Čiastočne skompletizované strojové zariadenie. Jeho definícia, požiadavky a úkony potrebné pre uvedenie na trh (Podklady, návod na montáž, vyhlásenie o začlenení).

Modul 2: Normy a bezpečnosť

 • Normy. Ich použitie, rozdelenie a štruktúra.
 • Základná stavba a princíp noriem ISO 12100 Všeobecné zásady konštruovania a ISO 14121 Posudzovanie rizika (definícia, analýza, vyhodnotenie a redukcia rizika). Základný prehľad konštrukčných a technických opatrení
 • Príklad odhadu rizika použitím metódy HRN – Hazard Rating Number system.

Modul 3: ISO 13849 a SISTEMA

 • Norma ISO 13849. Definícia a určenie Výkonnostnej úrovne PL, Kategórie, Diagnostického pokrytia DC, Spoločne spôsobených porúch CCF a Technický opatrení.
 • Príklad výpočtu stredného času do poruchy v bezpečnostnom obvode.
 • Stručný prehľad programu SISTEMA. Ako previesť systém do tvaru, ktorý je možné zadať do programu

Modul 4: Pneumatika a bezpečnosť

 • Bezpečnostné funkcie s použitím pneumatických obvodov a komponentov. Možnosti použitia pneumatických komponentov v bezpečnostných obvodoch.
 • Príklady riešení bezpečnostných funkcií v pneumatike ako natlakovanie, reverzácia pohybu, zastavenie a držanie polohy, redukovaná rýchlosť, odvetranie systému, atď..
 • Využitie technológie ventilových terminálov pre bezpečnostné funkcie
 • Diskusia k prebranej teórii. Riešenie konkrétnych prípadov účastníkov.

 

Trvanie :

4 x 3 hodiny         

Cena semináru nižšie uvedená je na objem všetkých štyroch seminárov spolu, Je možnosť však aj objednania samostatných modulov. Cena jedného  modulu je 96 €, cena dvoch modulov je 184 € a cena troch modulov je 271 €.

 

 

Dátum

Miesto

Cena bez DPH

Cena s DPH

 

 
01.06.2022 - 02.06.2022 Online
356,00 EUR 427,20 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
06.07.2022 - 07.07.2022 Online
356,00 EUR 427,20 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
03.08.2022 - 04.08.2022 Online
356,00 EUR 427,20 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
07.09.2022 - 08.09.2022 Online
356,00 EUR 427,20 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
05.10.2022 - 06.10.2022 Online
356,00 EUR 427,20 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
02.11.2022 - 03.11.2022 Online
356,00 EUR 427,20 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša
07.12.2022 - 08.12.2022 Online
356,00 EUR 427,20 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša

Vyhľadať

 

Hotline
+421 903 691 146

 
World Skills