Úvod do mechatroniky

V dnešnej dobe sme obklopení automatizačnými systémami, ktoré sú kombináciou mechanického inžinieringu, elektroniky a softvéru.Tento seminár vám poskytne vedomosti a základy pre zvládnutie priemyselnej automatizácie, čo vám umožní uviesť do prevádzky, prevádzkovať, nastaviť a vykonávať údržbu strojov.,

Obsah

·    Základné fyzikálne princípy

·    Základy mechaniky, pneumatiky a hydrauliky

·    Riadenie pohybu s využitím elektrického inžinieringu

·    Riadenie pohybu s využitím PLC

·    Rôzne typy snímačov a koncových spínačov

·    Základy servo technológie

·    Simulácia automatizácie výroby s využitím MPS stanice

·    Praktické cvičenia a hľadanie príčiny chyby

 Výsledky

                   Účastník:

·        je schopný vyhľadať príčinu chyby v mechatronickom riadiacom systéme

·        je schopný zmontovať a testovať základné mechatronické obvody (pneumatická časť, elektrická časť a softvér)

·        je schopný inštalovať alebo vymeniť a uviesť do prevádzky pneumatické, elektropneumatické a elektrické komponenty a PLC

·        je schopný použiť diagnostický softvér ako pomoc pri hľadaní príčiny chyby

·        je schopný rozpoznať a rozlišovať medzi rôznymi typmi programovania, ktoré sú využívané v priemysle

·        je schopný nahrať, naprogramovať a uviesť do prevádzky jednoduchý riadiaci systém PLC

·        je schopný identifikovať a opísať prevádzku pneumatických, elektropneumatických a elektrických komponentov, PLC a snímačov

·        je schopný interpretovať technické špecifikácie a dáta súvisiace s pneumatickými, elektropneumatickými, snímacími, elektrickými komponentami, PLC a systémami

Predpoklady

 Všeobecné technické vzdelanie

Doba trvania: 4 dni

Objednávkové číslo:  565671

 

Pri objednaní celej skupiny účastníkov na jeden termín, vieme nastaviť zvýhodnené ceny podľa počtu účastníkov v skupine. Zároveň ako aj pri objednaní viacerých seminárov.

 

Dátum

Miesto

Cena bez DPH

Cena s DPH

 

 
22.11.2022 - 25.11.2022 Bratislava
950,00 EUR 1.140,00 EUR Označený seminár uložiť do nákupného koša

Vybraný seminár bol uložený do nákupného koša.

K nákupnému košu
 

Vyhľadať

 

Hotline
+421 903 691 146

 
World Skills