Smart lösning på Staffansgymnasiet i Söderhamn


Vår teknisk rådgivare Claus Broberg, som åker runt och besöker olika skolor hittar ofta många utmärkta lösningar på hur man använder vår lab.utrustning.

Vid ett besök på Staffansgymnasiet i Söderhamn fann han denna lösning, där de har monterat en EasyPort ihop med en Festo PLC och en dator med EasyVeep (med 28st olika styrobjekt) och CODESYS som programmeringsverktyg (båda med fria licenser), vilket blivit en station för att öva PLC-programmering på.

Fördelen med detta är att Easyporten och PLC:n alltid sitter på plats, eleven behöver endast koppla in nödvändiga kablar i datorn och kan därmed snabbt komma igång och fokusera på sin arbetsuppgift.

Programmeringen sker på elevens bärbara dator, samtidigt som eleven kan se vad som sker med styrobjekten på den externa skärmen.

Begär mer information genom att mejla ditt namn, skola, avdelning, ort och telefonnummer till  utbildning@festo.se.

Tillbaka

Sök

 
World Skills