MPS system 403-1 – omfattande utbildningssystem för automation och Industri 4.0

Förutom grunderna i mekatronik och automationsteknik, erbjuder systemet snabb, enkel och bred åtkomst till de viktigaste ämnena inom Industri 4.0


Systemet MPS 403-1 är utformat för utbildning i grundläggande färdigheter såväl som djupdykning inom automationsteknik och mekatronik. Utformad som en produktionslinje i miniformat erjuder systemet också en djupgående titt på smart nätverkande mellan maskiner i produktionsmiljö och deras arbetsprocesser. Systemet består av tre stationer; Distributing Pro, Joining och Sorting Inline. Kombinationen av stationer som är nätverksanslutna, utrustade med flertalet RFID skriv- och läshuvuden och intelligenta IO-Link-baserade sensorer bildar de ett autonomt system.

Med en webbaserad programvarumiljö kring ett pedagogiskt MES-system erbjuder MPS 403-1 ett brett utbud av alternativ för att lära sig om den senaste tekniken för Industri 4.0. Programvarumiljön inkluderar en integrerad web shop, utbildningsinnehåll som IoT-idrifttagning baserat på mindre styrsystem, pekskärmsprogrammering och artificiell intelligens med maskininlärningsalgoritmer. Med utbildningsprogram som stöds av "augmented reality" och tydlig, pedagogisk förberedelse av allt innehåll med omfattande undervisningsmaterial är detta utbildningssystem en huvudkomponent i alla moderna MPS-baserade utbildningslösningar.

d000758_26.png Systemets höga grad av modularitet är grunden för en tydlig och hanterbar inlärningsväg bestående av moduler , hela vägen från station till programvarustyrt nätverk. Omfattande undervisningsmaterial delar upp komplexa ämnen i små steg och inlärningsenheter, vilket möjliggör strukturerad men flexibel undervisning. Systemet erbjuder ett enkelt sätt för studenter att utveckla förståelse för ämnen som HMI, nätverksteknik, RFID, smarta sensorer och tjänstebaserad mjukvarustrukturer. Utbildningsprocessen stöds av moderna medier som QR-koder för tillhandahållande av information och interaktion med utbildningssystemet.

Läs mer

Önskar du priser eller mer information? Kontakta oss gärna! Tel: 040-38 38 31 alt e-post utbildning@festo.se

Tillbaka

Sök

 
World Skills