Komplett system för utbildning inom vattenreningsteknik

Vår första referensskola är Teknikum i Växjö.


Utbildningssystem för vattenreningsteknik (Water Treatment System)
Genom att dela upp hela cyklen från distribution och konsumtion av rent vatten, till smutsigt vatten och sedan rening av vattnet, får eleverna en unik pedagogisk möjlighet till att lära sig hela processen kring vattenrening.

Med flera stationer som kan delas upp, kan lärare och elever göra labbar i olka avsnitt under en kurs, för att sedan enkelt sätta samman alla stationer till ett helt system igen.

Teknikum och epic i Växjö
Teknikum som är en del av epic, vilket står för entreprenörskap, produktion, innovation och kommunikation och sammanfattar orden med:

Att vara en kreativ och välkomnande kunskapsmiljö som erbjuder den allra senaste tekniken för den moderna tillverkningsindustrin.

Unikt är också samarbetet bakom epic, med de lokala företagen (GoTech), yrkesskolan (Teknikum) och Linnéuniversitetet som de tre partnerna.

Vi på Festo är stolta över att Teknikum valt vårt system för utbildning inom vattenreningsteknik för till El- och Energiprogrammet, speciellt när epic redan har valt att investera i vår Prolog Factory som en lärande och forskningsplattform för Automation and Industry 4.0-ämnen.

Mer information
Intresserad? Tag då kontakt
med oss på Festo för mer information.

Tillbaka

Sök

 
World Skills