Distansutbildning med E-Learning

Festo hjälper skolans elever och företagens medarbetare med utbildning på distans.


Utifrån rådande situation är distansutbildning en enkel och flexibel lösning för hemundervisning och hemarbete.

E-Learning med digitala kurser (interaktiva lärprogram) från Festo, är ett effektivt utbildningsverktyg.

Använda vid hemundervisning, ger de läraren ett verktyg att bedriva en pedagogisk utbildning på, samtidigt som de ökar elevens motivation och inlärningsförmåga.

Vid hemarbete för medarbetare på ett företag, ger de möjlighet till en flexibel och effektiv kompetensutveckling.

En investering i ett E-Learning paket från Festo är en engångskostnad. Inga årliga arvoden, löpande uppdateringskostnader eller elevlicenser tillkommer.

Festo erbjuder flera kurser på svenska:

  • PLC- programmering enligt standard IEC 61131 
  • Maskinsäkerhet (Safety Engineering)
  • Processautomation
  • Ellära 1 och 2 (Electrical Engineering 1 and 2)
  • Teknikens fascination (The Fascination of Technology)
  • Elmotordrivsystem (Electrical Drives)

Vi har sedan tidigare ett kraftfullt paket med 33st olika digitala kurser (WBT), baserat på Flash Player. Läs mer om kurserna och prova dem via vår on-line demo, genom att klicka här . Observera att det engelska namnet inom parantes, är sökordet för de svenska kurserna.  

Ihop med vår Classroom Manager, d.v.s. ett Learning Management systemet, får skolan eller företaget en samlad plattform för utbildning i olika kurser, planering av kompetensutveckling och en effektiv uppföljning. Om ni redan har ett LMS, så går det att integrera utifrån SCORM standard.

Festo erbjuder ett fördelaktigt kampanjpris på en tillfällig lösning, utifrån rådande situation, som bygger på Flash Player.

Festo kan även erbjuda att prova lanseringen av vår nya Digital Learning Portal, som ett steg in i ett nytt digitalt lärande, till ett mycket fördelaktigt pris.

Begär mer information, priser eller be om rådgivning för en skräddarsydd utbildningslösning via utbildning@festo.se. Vänligen ange ditt namn, skola/företag, adress och telefonnummer.

Tillbaka

Sök

 
World Skills