Produktionsutveckling - Lean Management

Produktionsutveckling - Lean Management

Inom Festo har vi en lång erfarenhet av produktionsutveckling och produktionseffektivisering. Vi kallar detta för Lean Management.

Mål med Lean Management

Det övergripande målet med denna typ av investeringar är att företaget skall producera effektivare med minskade förluster, i form av t.ex. färre oplanerade driftstopp, samt skapa en kultur av kontinuerliga förbättringar. Allt för att öka lönsamheten i företaget.

Kurser och konsulttjänster

Festo kan ge dig korta kurser och/eller konsulttjänster, som analyserar din verksamhet och utvecklar den på plats, inom följande områden:

  • TPM-grundkurs
  • Lean Production – grundkurs
  • Analys och design av värdeflöden
  • Poka Yoke
  • 5S – Organisera din arbetsplats

Ovanstående kurser finns som E-Learning för den verksamhet som redan är igång och vill hålla kunskaperna vid liv eller för dig som vill studera produktionsutveckling på egen hand.

Festo – Din partner för en effektivare produktion 

Inom Festo koncernen har det skapats en LEAN-grupp, med ett 20-tal personer från Festo bolag över hela världen. Med Festo LEAN/TPM-konsulter i Tyskland, Italien, England, Sverige och Österrike, kan vi genomföra Europa-projekt på lokalt språk i de flesta länder. Projektledningen kommer från Festo i Sverige.

Mer information

Kontakta oss för mer information, referenser och en kostnadsfri rådgivning om hur er produktion kan utvecklas och effektiviseras på bästa möjliga sätt.

10364p_17.jpg

Sök

 
World Skills