PLC styrning av motordrifter (El-axlar)

Utbildningsresultat
Deltagarna har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper för att designa, programmera, och starta upp PLC-styrning av motordrifter med CoDeSys IEC 61131-3 programmeringsverktyg.

Efter genomförd kurs kan/har deltagarna:

 • konfigurera och programmera ett PLC-projekt för styrning av motordrift
 • konfigurera olika typer av motordrivsteg
 • konfigurera fältbuss för kommunikation med en motordrift
 • driftsätta en PLC-styrd motordrift
 • grundläggande kunskap om PLC-styrning av motordrifter

Kursinnehåll

 • Konfiguration av motordrift för styrning via fältbuss
 • Starta upp ett nytt projekt i CoDeSys
 • Konfiguration av hårdvara i CoDeSys
 • Programmering i standardspråken LD, IL, ST, FBD och SFC
 • Exekvering och taskkonfiguration
 • Konfiguration av gränssnitt mellan PLC och motordrift
 • Funktionsblock för motorstyrning
 • Programmering av PLC för styrning av motordrift
 • Driftsättning, testning och felsökning av motordrift
 • Demo av implementering av operatörspanel

Kursnytta

 • Ökad flexibilitet i maskiner och produktion
 • Industrirelaterad kunskap om motordrifter
 • Effektivare programmering och driftsättning av motordrifter
 • Minskat stillestånd
 • Ökad övervakning och kontroll
 • Bra grund för fortsatt utbildning

Målgrupp
Tekniker, automationare och underhållspersonal som skall programmera, konfigurera, underhålla och driftsätta PLC-styrning av motordrifter

Förkunskaper
PLC grundkurs med CoDeSys eller motsvarande

Kurstid
1 dag

Sök

 

Kursbokningar:
+46 40 383 831

 
World Skills