PLC-grundkurs med CoDeSys

Utbildningsresultat

Deltagarna har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper för att arbeta effektivt med PLC-system med CoDeSys.

Efter genomförd kurs kan deltagarna:

 • använda sig av förreglings- och sekvensteknik vid programmering
 • driftsätta, testa och felsöka PLC-program med CoDeSys
 • skapa en visualisering till hjälp vid driftsättning och testning
 • välja programmeringseditor efter applikation
 • använda samt programmera egna funktioner och funktionsblock
 • ha kännedom om standarden IEC 61131-3 och dess fördelar
 • ha grundläggande kunskap om PLCer och deras arbetssätt

Kursinnehåll

 • Uppbyggnad och funktion av PLC, hårdvara resp. mjukvara
 • Förreglingsteknik
 • Sekvensprogrammering
 • Funktioner och funktionsblock med timers och räknare
 • Genomgång av de i standard IEC 61131-3 ingående programspråk/editorer
 • Felsökning med hjälp av mjukvara
 • Dokumentation
 • Programmering, simulering och driftsättning av program
 • Analog signalhantering
 • Kort om kommunikationsbusar

Kursnytta

 • Förbättrad kommunikation på ”fabriksgolvet”
 • Industrirelaterad kunskap om PLC-styrning av produktionssystem
 • Reducerad driftskostnad
 • Minskat stillestånd
 • Korrekt funktionalitet 
 • Bra grund för fortsatt utbildning

Målgrupp

Drifts- och underhållspersonal, montörer, mekaniker, elektriker och produktionstekniker samt alla som arbetar med PLC-styrningar på arbetsplatsen.

Förkunskaper

Grundläggande datakunskaper

Kurstid

3 dagar

Sök

 

Kursbokningar:
+46 40 383 831

 
World Skills