Pneumatik i automatiserade system

Utbildningsresultat

Deltagarna har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper och färdigheter för att arbeta effektivt med pneumatik och elektropneumatik i automatiserade produktionssystem.

Efter genomförd kurs kan deltagarna:

 • designa, koppla, testa och felsöka elektropneumatiska kretsar
 • konfigurera, underhålla och felsöka elektropneumatiska automationssystem
 • tolka pneumatikdiagram i maskindokumentation
 • ha djupare kunskap om samspelet mellan pneumatiska och elektriska komponenter
 • ha kunskap om energibesparande metoder
 • ha kännedom om programvaror för konstruktion, simulering och komponentval
 • konfigurera och underhålla luftberedningssystem på maskin

Kursinnehåll

 • Uppbyggnad och funktion hos luftberedningsenheter på maskin 
 • Elektriska givare/sensorer i pneumatiska system
 • Uppbyggnad och funktion hos elektropneumatiska komponenter
 • Ventilterminaler
 • Styrning och manöver av elektropneumatiska system med PLC och operatörspanel
 • Hängande last med 5/3 ventiler och pilotstyrda backventiler
 • Tryckstyrning med proportionalventiler/IP-omvandlare
 • Energibesparande metoder och principer
 • Simulering med FluidSIM
 • Förutom teoretiska genomgångar genomförs ett stort antal praktiska övningar, allt med inriktning mot praktisk tillämpning

Kursnytta

 • Förbättrad kommunikation på ”fabriksgolvet”
 • Industrirelaterad kunskap om pneumatik och elektropneumatik i automatiserade produktionssystem
 • Reducerad driftskostnad
 • Minskat stillestånd
 • Ökad produktivitet och flexibilitet
 • Korrekt val av komponenter och funktion
 • Bra grund för fortsatt utbildning

Målgrupp

Drifts- och underhållspersonal, montörer, mekaniker, elektriker, produktionstekniker samt alla arbetar med pneumatik i automatiserade anläggningar.

Förkunskaper

Pneumatik grundkurs eller motsvarande

Kurstid

2 dagar

 

Datum

Ort

 

Pris

 

 
2023-01-24 - 2023-01-25 Halmstad
  7.900,00 SEK Välj kurs till din varukorg

Sök

 

Kursbokningar:
+46 40 383 831

 
World Skills