Modern industriell pneumatik (pneumatik - grundkurs)

Utbildningsresultat

Deltagarna har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper för att arbeta effektivt med pneumatik i produktionen

Efter genomförd kurs kan deltagarna:

 • designa, sammankoppla och testa grundläggande pneumatikkretsar 
 • underhålla och felsöka pneumatiska komponenter och grundläggande styrsystem
 • identifiera samt beskriva funktion, konstruktion, designfördelar hos pneumatiska komponenter
 • tolka pneumatikdiagram i maskindokumentation
 • tolka teknisk data för de vanligaste pneumatiska komponenterna
 • ha kännedom om programvaror för konstruktion, simulering och komponentval
 • ha grundläggande kunskap om luftbehandlingssystem och luftberedning på maskin

Kursinnehåll

 • Beredning av tryckluft 
 • Uppbyggnad och funktion hos pneumatiska och elektropneumatiska komponenter 
 • Symbolik enligt ISO1219
 • Utveckling av praktiska problem till pneumatiska scheman och uppkopplingar
 • Positionsstyrning med gränslägesgivare
 • Hastighetsreglering i pneumatiska system
 • Tryckstyrning med tryckvakt
 • Vakuumteknik
 • Felsökning i grundläggande pneumatiska system
 • Förutom teoretiska genomgångar genomförs ett stort antal praktiska övningar, allt med inriktning mot praktisk tillämpning

Kursnytta

 • Förbättrad kommunikation på ”fabriksgolvet”
 • Industrirelaterad kunskap om pneumatiska system
 • Reducerad driftskostnad
 • Minskat stillestånd
 • Korrekt val av komponenter och funktion
 • Bra grund för fortsatt utbildning

Målgrupp

Drifts- och underhållspersonal, montörer, mekaniker, elektriker, produktionstekniker samt alla som arbetar med pneumatiska anläggningar.

Förkunskaper

Teknisk förståelse

Kurstid

2 ½ dagar

 

Datum

Ort

 

Pris

 

 
2023-01-10 - 2023-01-12 Halmstad
  9.700,00 SEK Välj kurs till din varukorg
2023-04-25 - 2023-04-27 Norrköping
  9.700,00 SEK Välj kurs till din varukorg

Sök

 

Kursbokningar:
+46 40 383 831

 
World Skills