Automation med motordrifter

Utbildningsresultat

Deltagarna har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper och färdigheter för att designa, konfigurera och driftsätta servo- och stegmotorer.

Efter genomförd kurs kan/har deltagarna:

 • kunskap om komponenterna till servo- och stegmotordrifter
 • välja lämpliga komponenter för servo- och stegmotordrifter
 • koppla in/byta drivsteg, motor och mekanik för servo- och stegmotordrifter
 • konfigurera och driftsätta drivsteg för servo- och stegmotorsystem
 • välja och utföra homing på servo- och stegmotorsystem
 • uppdatera firmware på drivsteg för servo- och stegmotorer
 • göra backup och restore av konfiguration av motordrivsteg

Kursinnehåll

 • Motorteknologier - AC servo-, DC servo- och stegmotor
 • Drivelektronik för AC servo-, DC servo- och stegmotorer
 • Mekanik för linjär och roterande rörelse med motordrifter
 • Komponentval för servo- och stegmotordrifter
 • Konfiguration, inkoppling och driftsättning av motordrift
 • Positionering
 • Kraft- och hastighetsstyrning
 • Homingmetoder
 • Backup och restore av konfiguration i drivsteg
 • Uppdatering av firmware på drivsteg

Kursnytta 

 • Ökad produktionsflexibilitet
 • Minskat stillestånd
 • Förenklat komponentval till motordrifter
 • Bra grund för fortsatt utbildning

Målgrupp

Tekniker och underhållspersonal som skall underhålla och driftsätta servo- och stegmotordrifter.

Förkunskaper

Grundläggande el- och PC-vana.

Kurstid

2 dagar

Sök

 

Kursbokningar:
+46 40 383 831

 
World Skills