Effektivt underhåll

Utbildningsresultat

Deltagarna har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper och färdigheter för att arbeta effektivt med underhåll och felsökning i automatiserade produktionssystem.

Efter genomförd kurs kan/har deltagarna:

 • kunskap om de olika rollerna och områdena inom underhåll
 • identifiera de sex typerna av förluster i maskiner och system
 • systematiskt minska de sex typiska förlusterna i maskiner och system
 • kunskap om typisk underhållsdokumentation
 • använda typisk underhållsdokumentation i sitt dagliga arbete
 • integrera och optimera sitt eget arbete inom processerna för underhållsarbetet

Kursinnehåll

 • Underhålls- och servicerollen
 • De sex typiska källorna till förluster
 • Underhåll, inspektion och reparation
 • Nyckelindikatorer för underhåll
  – OEE (Overall Equipment Effectiveness)
  – TEEP (Total Equipment Effectiveness Productivity)
  – MTBF (Mean Time Between Failures)
  – MTTR (Mean Time To Repair)
 • Struktur och design avv systematisk felsökning
 • Uppbyggnad och funktion hos underhålls- och inspektionsplaner
 • Analys av svagheter och inriktad förbättring av maskiner och system
 • Reservdelshantering och administration
 • Underhållsorganisation
 • Utvärdering av underhållsarbetet
 • Praktiska exempel och övningar

Kursnytta

 • Reducerad driftskostnad
 • Minskat stillestånd
 • Minskade förluster
 • Strukturerat underhållsarbete
 • Förbättrad kommunikation på ”fabriksgolvet”
 • Bra grund för fortsatt utbildning

Målgrupp
Drifts- och underhållspersonal, montörer, mekaniker, elektriker, produktionstekniker samt alla som arbetar med pneumatik i automatiserade anläggningar.

Förkunskaper
Modern industriell pneumatik (pneumatisk grundkurs) eller motsvarande.

Kurslängd
2 dagar

Sök

 

Kursbokningar:
+46 40 383 831

 
World Skills