Introduktion till Industri 4.0 – centrala begrepp och affärsmöjligheter

Utbildningsresultat
Deltagarna har efter genomgången kurs förståelse för centrala begrepp och teknologier inom Industri 4.0 samt hur detta påverkar affärsmodeller, strategier, produkter och produktion.

Efter genomförd kurs kan/har deltagarna:

 • kunskap om centrala begrepp och teknologier inom Industri 4.0
 • förståelse för hur centrala begrepp och teknologier är sammankopplade och hur dessa påverkar processer och produkter
 • en helhetssyn av hur Industri 4.0 kan förbättra/förändra produktion, produkter och processer
 • förståelse för Industri 4.0s inflytande på affärsmodeller och strategier
 • vad man ska tänka på vid implementering av strategier enligt Industri 4.0

Kursinnehåll

 • Introduktion till Industri 4.0
 • Skillnader mellan Industri 3.0 och 4.0
 • Socialteknologisk utveckling och dess påverkan på samhället
 • Centrala begrepp och teknologier inom Industri 4.0, t.ex.
  – Produktidentifikation med RFID
  – HMI
  – M2M Kommunikation
  – Vertikal och horisontell integration
  – Decentraliserad, självstyrande produktion
  – Augmented Reality
 • Kundspecifik produktion / produkter
 • Förändring i produktion med Industri 4.0
 • Förändring av affärsmodeller och affärsidéer med Industri 4.0
 • Bottom-up- och Top-Down-strategier för implementering av Industri 4.0
 • Kompetensbehov inom Industri 4.0

Kursnytta

 • Förbättrat val av teknologi för produktionsutveckling
 • Förenklat strategiarbete med Industri 4.0
 • Idéer för utveckling av affärsmodeller och produkter med Industri 4.0
 • Bra grund för fortsatt utbildning

Målgrupp
Företagsledning, produktion och produktionsutveckling, affärs- och strategiutveckling samt forsknings- och produktutveckling med flera.

Bakgrund
Allmänt intresse för Industri 4.0 och dess möjligheter samt erfarenhet inom utvecklings- och strategiarbete.

Kurslängd
2 dagar

Sök

 

Kursbokningar:
+46 40 383 831

 
World Skills