Energieffektiv pneumatik

Utbildningsresultat

Deltagarna har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper för att designa, underhålla och övervaka energieffektiv pneumatik i en automatiserad produktion.

Efter genomförd kurs kan deltagarna:

 • designa energieffektiv tryckluftsdistribution
 • designa energieffektiva pneumatiska rörelser
 • välja pneumatiska komponenter ur ett energi effektivt perspektiv
 • åtgärda/rapportera avvikelser maskinen
 • förståelse för betydelsen av korrekta inställningar på maskinen
 • kunskap om betydelse av regelbundet underhåll för energiförbrukningen

Kursinnehåll

 • Tryckluftsproduktion
 • Tryckluftsdistribution
 • Komponentval
 • Dimensionering och design
 • Underhåll & felsökning
 • Övervakning
 • Förutom teoretiska genomgångar genomförs ett stort antal praktiska övningar, allt med inriktning mot praktisk tillämpning

Kursnytta

 • Reducerad driftskostnad
 • Minskat stillestånd
 • Färre produktionsstopp
 • Förbättrad kommunikation på ”fabriksgolvet”
 • Bra grund för fortsatt utbildning

Målgrupp
Operatörer, montörer, tekniker samt alla som behöver kunskaper om energieffektiv produktion.

Förkunskaper
Festo kursen ”Pneumatik grundkurs” eller motsvarande.

Följande ingår
I kursavgiften ingår allt nödvändigt kursmaterial såsom litteratur, skriv och ritmaterial. Lunch samt för- och eftermiddagsfika är också inkluderat i kursavgiften.

Kurstid
1 dag

Sök

 

Kursbokningar:
+46 40 383 831

 
World Skills