Kursbokning

Kursbokning och mer information

För bokning av kurs eller vid behov av mer information, kontakta Festo kursverksamhet på:

Telefon 040 – 38 38 31, fax 040 – 18 75 85 eller skicka ett mejl till utbildning@festo.se

 

Bokningsvillkor och praktisk information

Kursmaterial
I kursavgiften ingår allt kursmaterial och läroböcker. Efter kursen utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren.

Förtäring
För- och eftermiddagsfika samt lunch är inkluderat i kursavgiften.

Betalning
Fakturering sker efter påbörjad kurs. Betalningsvillkor är 15 dagar netto och i övrigt gäller Festo AB:s villkor. Moms tillkommer på kursavgiften. Priserna gäller per deltagare.

Avbokning
Vid eventuell avbokning debiteras följande:

  • Mer än 15 dagar före kursstart; ingen debitering.
  • Mindre än 15 dagar före kursstart; 50% av kursavgiften.
  • Mindre än 8 dagar före kursstart; full kursavgift

Vid företagsanpassad kurs förbehåller sig  Festo alltid rätten att debitera för de kostnader som ej kan undvikas, oberoende av tidpunkt för avbokning/ombokning. Detta omfattar, men är ej begränsat till, ej av-/ombokningsbara resor, hotell, beställt kursmaterial.

Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt sin kursbokning, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet där av. Så snart hindret upphör skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

Såsom befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, akut sjukdom/olycksfall, myndighetsåtgärd, tillkommen eller ändrad lagstiftning.

Part som önskar befrielse enligt stycket ovan skall utan dröjsmål skriftligen meddela motparten  detta. Skriftligt meddelande skall också lämnas utan dröjsmål vid händelsens upphörande.

Sök

 
World Skills