Företagsanpassade kurser och kompetenstester

Företagsanpassade kurser

Festo erbjuder företagsanpassade utbildningar som genomförs hos oss eller på ert företag, vilka skräddarsys efter era behov.

Vad är en företagsanpassad kurs

Det enkla svaret är; en skräddarsydd kurs som utgår från behovet hos tre faktorer i er egen verksamhet – personal, produktion och produkter.

Kursinnehåll

Kursinnehållet kan vara enbart inom ett område (t.ex. pneumatik) eller vara en kombination av flera olika teknikområden. Utöver teknik, finns även möjlighet att ta in kommunikation, produktionsaspekter, energibesparingar, med mera, i kursen.

Nivå och innehåll kan därigenom anpassas efter behov och förutsättningar. Utbildningen blir skräddarsydd för varje enskilt företag och resultatet blir maximal inlärning, med målet att nå en effektivare produktion.

Kurslängd

Våra företagsanpassade kurser är i genomsnitt på 2 dagar, men om kursen skall vara 1-3 dagar beror på kursmålen utifrån befintlig kompetens.

Kompetenstester

Våra kompetenstester ger dig skräddarsydda utbildningar utifrån personalens egen kompetensnivå, som framgår av testresultaten. Då dessa resultat kombineras med den teknik som används i produktionen och de företagsmässiga målen som gäller för produkterna som produceras, kan vi utveckla kurserna utifrån verkliga behov och inte utifrån vad man tror behövs.

Vi kan även om så önskas mäta vad en investering i kompetensutveckling innebär för besparingar i tid och pengar, genom vårt koncept Training Needs Analyses.

Begär mer information, så hittar vi en lösning!

Mer information eller förslag på företagsanpassade kurser får du genom att kontakta oss via mejl utbildning@festo.se