E-Learning och Blended Learning

d0416a0184ap_228.jpg

E-Learning - En altternativ och kompletterande utbildningsform

Festo kan erbjuda de mer än 35 digitala kurser inom området E-Learning.

E-Learning har utformats som interaktiva utbildningar, vilka är möjliga att genomföras när och var du vill. I dessa kurser varvas teori med övningar.

På så sätt ökar vi inlärningstakten och garanterar en högre kunskapsnivå hos kursdeltagaren.

Kunskapspaketet, som du väljer själv, kan vara inriktat på enbart ett teknikområde (t.ex. pneumatik) eller vara en kombination av flera olika (t.ex. pneumatik och PLC-teknik).

Prova våra digitala kurser genom att klicka på länken och starta on-line demo till höger när du öppnat varje enskild kurs. Glöm inte att välja språk i huvudmenyn när du är i respektive kurs.

Blended Learning

För att nå en ännu högre kunskapsnivå, så kan E-Learning varvas med en eller flera öppna kurser. Här får deltagaren utbildning av vår kursledare och möjligheten att genomföra praktiska övningar på en mer omfattande utrustning. Denna mix kallas för Blended Learning och ger den absolut högsta inlärningsmöjligheten. 

Om vi genomför Blended Learning som ett företagsanpassat kurspaket, kan nivån och innehållet anpassas helt till ditt företags behov och förutsättningar.

Spar tid och pengar med Blended Learning

Genom att börja en utbildning hemma eller på jobb med en digital kurs, så kan bättre förkunskaper uppnås och de praktiska övningarna kan vara i fokus då den lärareledda kursen genomförs. Detta kan göra det möjligt att spara in en kursdag med en instruktör.

Med andra ord sparar företaget både tid och pengar.

Begär mer information, så hittar vi en lösning!

Mer information, priser och förslag på utbildningslösningar baserade på E-learning, får du genom att skicka ett mejl till utbildning@festo.se Fyll i dina kontaktuppgifter, så att vi enkelt kan nå dig vid frågor!