Om Festo AB

Festo AB är ett helägt dotterbolag till moderbolaget Festo AG & Co. KG, vars huvudkontor och teknikcenter visas på bild. Dessa är belägna utanför Stuttgart i Tyskland.

Festo AB startades 1964 i Sverige och har huvudkontor i Malmö samt är fullt representerade i hela Sverige via en egen säljkår. Våra två affärsområden är:

Automation
Försäljning av pneumatik, styrsystem, elaxlar, processautomation, visionsystem, med affärsidé:

"Festo ger producerande företag ökad lönsamhet genom bättre automationsekonomi med komponenter i system" 

Didactic 
Försäljning av utbildningssystem och kurser för industriell automation, med affärsidé:

"Genom ett komplett utbildningssystem inom industriell automation, ger Festo företag och skolor ett pedagogiskt verktyg för maximal kompetensutveckling" 

berkheim_500.jpg