Auditarea activității de mentenanță

Auditarea activității de mentenanță

Livrează diagnoza modului în care Mentenanța își îndeplinește funcțiunile, evidențiind punctele tari și punctele slabe din următoarele perspective:

  • Strategiile urmate de Mentenanță

o   Mixul de mentenanță (combinația dintre intervențiile preventive și reactive)

o   Sugestii de îmbunătățire

  • Utilizarea CMMS

o   modul de setare a softului

o   trasabilitatea și corectitudinea înregistrărilor

o   modul de prelucrare a datelor înregistrate

o   modul de utilizare a datelor prelucrate pentru îmbunătățirea activității

o   sugestii de îmbunătățire

  • Derularea ticketingului

o   activități VA, BVA, NVA

o   sugestii de îmbunătățire

  • Colaborarea dintre Mentenanță și Producție
  • Măsurarea performanței activităților de Mentenanță

o   utilizarea KPI

o   sugestii de îmbunătățire

 

Durata: 2-3 zile

Observație: la cerere, separat, se pot evalua competențele tehnicienilor de mentenanță. Durata acestui audit se stabilește în funcție de condițiile și cerințele concrete ale beneficiarului.


Pentru oferte, contactați-ne la adresa: didactic@festo.ro

Caută

 
World Skills