PN381 Tehnologii cu vacuum

PN381 Tehnologii cu vacuum

Conținut

  • Introducere în tehnica vacuum-ului, nivele de vacuum.
  • Generarea vacuum-ului: pompe și ejectoare
  • Structura şi componenţa sistemelor de manipulare cu vacuum
  • Principiul și modul de funcționare al echipamentelor de vacuum
  • Criterii de alegere și dimensionare a echipamentelor de vacuum
  • Aplicații practice

 

Beneficii:

La sfârşitul acestui seminar, cursanţii vor fi capabili să:

  • Înțeleagă cum se generează și utilizează vacuum-ul.
  • Înțeleagă principiul de funcționare și simbolizarea echipamentelor de vacuum
  • Aleagă și dimensioneze componente pentru un circuit de vacuum
  • Proiecteze și să realizeze circuite simple de vacuum

 

Caută

 
World Skills