PN351 Siguranța sistemelor pneumatice (Safety)

PN351 Siguranța sistemelor pneumatice (Safety)

Conținut

  •  Dimensionarea corectă a instalațiilor pneumatice
  •  Moduri de operare
  • Exemple de proiectare sigură
- Zone periculoase
- Analize de risc
- Măsuri de siguranță
  • 10 funcții tehnice de securitate
  •  Oprire de urgență
  • Sfaturi de siguranță în acționările pneumatice

 

Competențe

La sfârșitul acestui seminar, cursanții vor fi capabili să:

  •  poată identifica pericolele posibile în procesele pneumatice
  • fie în măsură să analizeze factorii de risc pentru sistemele simple pneumatice
  • poată integra măsurile de siguranță și circuitele de siguranță în procesele pneumatice
  • înțeleagă principiile de siguranță și soluții adecvate

 

Cod seminar

574393

 Descărcare formular de înscriere la curs...

Caută

 
World Skills