PN242 Servopneumatică (Pneumatică proporțională)

PN242 Servopneumatică (Pneumatică proporțională)

Grupuri ţintă:
tehnicienilor şi inginerilor

Conţinut:

 • Introducere. Simboluri speciale şi tehnici speciale de notaţii utilizate în electro-pneumatică.
 • Tehnici şi măsuri de protecţia muncii. Condiţii de muncă nesigure şi acţiune periculoase. Coduri de culori în industrie. Tehnici de proiectare a maşinilor pentru asigurarea protecţiei.
 • Tehnici de proiectare pentru scheme cu relee. Tipuri de automatizări: digitale, analogice. Automatizări aleatoare cu relee. Automatizări secvenţiale cu relee, metodele de comutare: secvenţială şi în cacadă- Exerciţii practice.
 • Tehnici de depanare. Clasificarea defectelor. Defecte mecanice şi electrice. Analiza şi depanarea defectelor. Tehnici de depanare. Materiale şi tehnici utile de lucru în activitatea depanatorului.
 • Elemente de pneumatiă proporţională. Supape proporţionale de reglare a presiunii, debitului şi de control direcţional: construcţie, funcţionare, caracteristici şi parametri de lucru. Amplificatoare de curent şi specificaţii privind comanda electronică.
 • Reglare automată cu pneumatica proporţională. Noţiuni de bază, notaţii de bază, notaţii standard şi termeni tehnici. Caracteristici statice şi dinamice ale unui proces tehnologic. Regulatoare automate: P, PI, PD, PID.. Funcţionare, parametri, performanţe. Reguli de alegere a regulatoarelor pentru utuilizare în diferite sectoare industriale. Metode practice de punere în funcţiune a unui sistem cu reglare automată. Acordarea regulaotarelor de uz industrial autotune, adaptation. Exemple de sisteme de reglare automată ce utilizează pneumatica proporţională.
 • exerciţii practice de reglare forţe şi poziţionare cu axe pneumatice pe echipamente Festo.

Obiective:

Pe parcursul acestui seminar, cursanţii vor dobândi următoarele cunoştinţe şi abilităţi pratice:

 • vor învăţa să conceapă metodic o schemă de comandă electro-pneumatică
 • vor studia măsuri de protecţie a muncii şi impunerea acestora în proiectarea şi construcţia unor echipamente electro-pneumatice
 • vor învăţa să identifice şi să localizeze defecte într-un sistem electro-pneumatic
 • vor dobândi cunştinţele de bază despre pneumatică proporţională
 • vor învăţa aspecte practice despre comandă şi reglare automată în sisteme cu pneumatică proporţională
 • vor pune în funcţiune şi vor ajusta parametri unor sisteme de reglare a presiunii şi de poziţionare pneumatică

Durată:
2 zile

Cod comandă:
561201

Descărcare formular de înscriere curs...

Caută

 
World Skills