PN163 Mentenanța sistemelor pneumatice cu terminale CPX

PN163 Mentenanța sistemelor pneumatice cu terminale CPX

Sistemele complexe preconfigurate cu insule de ventile şi componente mecanice, pneumatice şi electrice aduc numeroase avantaje dar crează noi sarcini pentru personalul de întreţinere. Acest curs permite participanţilor să înţeleagă modul în care componentele pneumatice funcţionează împreună cu cele electrice. Participantul va învăţa şi modul în care poate identifica şi elimina erorile.  

 

 

Conţinut:

 • Construcţia şi funcţionarea insulelor de ventile
 • Funcţionarea distribuitoarelor
 • Definirea zonelor de presiune
 • Interdependenţele relaţionale între pneumatic şi electropneumatic
 • Configurarea insulelor de ventile, identificare şi comanda pieselor de schimb
 • Modificarea insulelor de ventile şi înlocuirea componentelor
 • Alegerea şi configurarea conexiunilor electrice şi a comunicaţiei
 • Definirea şi reglarea comportamentului insulei de ventile, în caz de siguranţă, la apariţia unor erori de fieldbus
 • Diagnoza şi depistarea defectelor
 • Extinderea funcţiei de testare şi diagnoză, utilizând dispozitive mobile adecvate
 • Detectarea şi eliminarea defectelor pneumatice şi electrice
 • Diagnoza prin intermediul LED de stare şi a nodului Profibus
 • Realizarea şi configurarea unei reţele Profibus folosind mediul STEP 7 - Siemens
 • Testarea şi diagnoza insulelor de ventile pe reţea Profibus

Competenţe:
Pe parcursul acestui seminar, cursanţii vod dobândi următoarele cunoştinţe şi abilităţi practice:

 • Să identifice componentele electrice şi pneumatice din cadrul unei insule de ventile
 • Să identifice codurile de comandă pentru piesele de schimb şi particularităţile specifice
 • Să definească zonele de presiune a unei insule de ventile
 • Să interpreteze avertizările de eroare şi indicaţia ledurilor de stare
 • Să elimine defectele apărute în configurarea sau în funcţionarea sistemului cu insula de ventile
 • Să utilizeze dispozitivele sau softurile de diagnoză şi eliminare a defectelor
 • Să realizeze o configuraţie Profibus folosind mediul STEP 7 - Siemens şi să utilizeze fişierele GSD (librării)
 • Să testeze şi să facă o diagnoză pe reţea Profibus

Durată:
2 zile

Cod comandă:
559389

Nota: Inscrierea si participarea la acest curs necesita cunostinte de baza in domeniu.

Descărcare formular de înscriere curs...

 

Caută

 
World Skills