PN121 Pneumatică industrială - Modul 3

PN121 Pneumatică industrială - Modul 3

Conținut

      Acționări şi comenzi pneumatice: avantaje, dezavantaje, domenii de utilizare.

      Simbolizarea aparatelor şi echipamentelor pneumatice conform ISO  1219.

      Pierderi de presiune în circuitele pneumatice. Recomandări.

·     Rețele de alimentare cu aer comprimat. Structură, probleme specifice, recomandări.

      Fenomene specifice acționărilor pneumatice. Manifestări şi efecte.

      Filtrarea aerului: unităţi de filtrare. Defecte, recomandări de utilizare şi întreţinere.

      Ungerea aerului comprimat. Defecte, recomandări de utilizare, reglare şi întreţinerea ungătoarelor.

      Distribuitoare (electro)-pneumatice. Defecte, recomandări de utilizare şi întreţinere.

·     Supape pneumatice. Defecte, recomandări de utilizare şi întreţinere.

·     Cilindri pneumatici. Reglarea vitezei, reglarea frânării la capăt de cursă, defecte, recomandări de utilizare şi întreţinere.

·     Tehnologii de manipulare cu vacuum. Defecte, recomandări de utilizare şi întreţinere.

·     Senzori. Defecte, recomandări de utilizare şi întreţinere

·     Instrumente grafice de citire și interpretare a schemelor pneumatice: ciclograma, diagrama funcțională, legea de mișcare, grafcet-ul, tabelul semnalelor electrice, diagrama scară (ladder diagram).

·     Identificarea și localizarea defectelor pneumatice cu ajutorul instrumentelor grafice.

·     Punerea în funcțiune a mașinilor echipate pneumatic.

·     Cele șase surse de pierderi din producție pe care mentenanța le poate reduce.

·     Unităţi de măsură utilizate în pneumatică.

·     Aplicaţii practice.

 

Competențe

Pe parcursul acestui seminar, cursanţii vor dobândi următoarele cunoştinţe şi abilităţi practice:

  Familiarizarea cu problemele specifice instalaţiilor pneumatice

  Vor deprinde (își vor îmbunătăți) capacitatea de a citi şi interpreta simbolurile pneumatice de bază

  Vor cunoaşte problematica preparării aerului comprimat

  Se vor familiariza cu exploatarea echipamentele pneumatice cuprinse în tematică conform regulilor, procedurilor şi normelor specifice

  Vor cunoaşte mai bine echipamentele pneumatice şi se vor familiariza cu ele prin intermediul lucrărilor practice.

  Vor conceptualiza structura uneri scheme pneumatice, pentru a înțelege astfel mai bine relația cauza- efect(defect) și modul de propagare a defectelor într-o instalație echipată pneumatic

  Vor învăța să identifice și să localizeze defectele într-o instalație (electro)-pneumatică acționând coerent și metodic

  Vor cunoaște regulile de baza la punerea în funcțiune a unei mașini echipate pneumatic

  Vor învăța despre cele șase surse de pierderi din perspectiva mentenanței, vor conștientiza impactul acestora asupra producției și modalități de reducere a lor


Durată:
3 zile

Cod comandă:
559396

Nota: Inscrierea si participarea la acest curs necesita cunostinte de baza in domeniu.

Descarcare formular inscriere curs...

Caută

 
World Skills