HY521 Hidraulică industrială - Modul 2

HY521 Hidraulică industrială - Modul 2

Întreţinerea atentă a utilajelor poate dubla aproape timpii de operare ai componentelor hidraulice. Acest curs vă oferă cunoştinţe relevante precum şi strategii şi metode necesare pentru a  economisi aceşti timpi.

 

 

 

 

Grupuri ţintă:
muncitorilor, tehnicienilor şi inginerilor 

Conţinut:

 • Comenzi electro-hidraulice: avantaje, dezavantaje, domenii de utilizare
 • Simbolizarea elementelor de comandă electrică și semnalizare utilizate în hidraulică
 • Senzori, traductoare și aparate electrice utilizate în electro-hidraulică: construcţie, funcţionare, utilizare, întreţinere, domenii de utilizare
 • Circuite electrice de bază pentru automatizări hidraulice. Exerciţii practice
 • Comanda electrică a distribuitoarelor hidraulice on/off și proporționale
 • Verificare și depanarea schemelor de automatizare hidraulică
 • Controlul cu relee si PLC al automatizărilor hidraulice
 • Sfaturi practice privind întreţinerea şi repararea sistemelor electro-hidraulice
 • Analiza sistemelor de comandă hidraulice bazată pe diagramele de funcționare, pentru mașinile și instalațiile hidraulice din fabrică

Beneficiile cursului:
Pe parcursul acestui seminar, cursanţii vor dobândi următoarele cunoştinţe şi abilităţi practice:

 • Realizarea schemelor şi verificarea circuitelor hidraulice
 • Depistarea defectelor şi întreţinerea componentelor electrohidraulice
 • Identificarea şi descrierea funcţionării, a caracteristicilor constructive pentru componentele electrohidraulice
 • Interpretarea specificaţiilor tehnice şi a datelor de catalog pentru componentele şi sistemele electrohidraulice
 • Identificarea simbolurilor grafice pentru componentele electrice şi electrohidraulice
 • Cunoaşterea rolului hidraulicii, electrohidraulicii şi automatelor programabile în procesul de automatizare

Durată:
3 zile

Cod comandă:
559449

Caută

 
World Skills