EL131 Curs practic de electrică - Modul 1

Conținut

 • Introducere
 • Norme de protecție a muncii în instalații electrice
 • Tipuri de sisteme electrice: c.a/c.c.; Monofazat/trifazat; Mărimi caracteristice: U, f, I, P; Efectele curentului electric
 • Circuite electrice
 • Elemente pasive de circuit: Rezistoare; Condensatoare; Bobine. Transformatoare
 • Conexiuni serie/paralel/stea/triunghi
 • Funcții logice
 • Aparate electrice uzuale
 • Tipuri de contacte electrice: Contacte, CNI, CND, temporizate
 • Cu acționare manuală: butoane cu/fără revenire, de pornire/oprire/siguranță
 • Cu acționare cu bobină: relee, contactoare
 • Protecții : protecția operatorilor, protecția circuitelor/sarcinilor
 • Alegerea aparatelor și cablurilor electrice: aparate de protecție; aparate de comanda, cabluri electrice
 • Instalații electrice
 • Simboluri standard uzuale
 • Scheme electrice: notații standard, diagrame de conexiuni, citirea schemelor electrice
 • Metode de măsurare corectă a mărimilor electrice

 

Competențe dobândite

La sfârșitul acestui seminar, cursanții vor fi capabili să:

 • identifice şi să descrie diferențele dintre semnalul analogic și semnalul digital
 • cunoască simbolurile electrice
 • cunoască noțiuni electrice de bază (curent, tensiune, etc)
 • identifice şi să utilizeze corect senzorii de proximitate
 • identifice şi să utilizeze corect aparatele de măsură (multimetrul) pentru măsurarea corectă a mărimilor electrice.
 • construiască şi să pună în funcțiune un circuit electric simplu.

Durata:
2 zile

Cod comanda:
577951

Descarcare formular inscriere curs...

Caută

 
World Skills