ED811 Acționări electrice cu convertizoare de frecvență

ED811 Acționări electrice cu convertizoare de frecvență

Nevoia de control a vitezei în funcție de diverși parametrii din cadrul procesului industrial prin intermediul convertizoarelor de frecvență este esențială în aplicațiile de automatizare moderne. Acest curs vă oferă cunoștințele necesare pentru a învăța structurat şi eficient principii și noțiuni despre aplicabilitatea, utilitatea, alegerea și configurarea convertizoarelor de frecvență în funcție de caracteristicile procesului tehnologic. Se vor realiza aplicații de parametrizare, măsurare și monitorizare prin intermediul unor structuri ce implică convertizoare de frecvență.

Conținut:

 •  Simboluri si scheme electrice pentru instalațiile cu convertizoare de frecventa
 •  Structura de bază a unui convertizor de frecvență (electronica de putere, electronica de control)
 •   Designul, funcționarea și instalarea unui convertizor de frecvență
 •   Interfața cu utilizatorul – parametrizare si configurare
 •   Programarea funcțiilor hardware și software ale convertizoarelor de frecvență
 •   Protocoale de comunicație industrială
 •   Tehnici de optimizare a proceselor industriale prin utilizarea convertizoarelor de frecvență
 •    Proiectarea și implementarea soluțiilor pentru rezolvarea unor aplicații practice: comandă motoare, pornirea motoarelor în configurație stea-triunghi, controlul accelerației și decelerației.

 

Competente:

Pe parcursul acestui seminar, cursanții vor dobândi următoarele cunoștințe și abilități practice:
 • să identifice, să interpreteze și să realizeze o schemă electricș pentru instalațiile cu convertizoare de frecvență
 • să poată interpreta caracteristicile unui convertizor de frecvență în conformitate cu cerințele unei aplicații
 • să cunoască structura, principiile de funcționare și de instalare a unui convertizor de frecvență
 • să interacționeze cu un convertizor de frecvență
 • să parametrizeze și să programeze un convertizor de frecvență
 • să își formeze o imagine de ansamblu asupra proceselor industriale ce necesită utilizarea convertizoarelor de frecvență

 

Cod seminar

562553

 

Descărcare formular de înscriere la curs ... 

Caută

 
World Skills