Curs practic de desen tehnic industrial

Curs practic de desen tehnic industrial

Conţinut

 • Elemente de bază în DT: indicatorul, tabelul de componență, scări de reprezentare, tipuri de linii, hașurarea şi dispunerea proiecțiilor
 • Reguli de reprezentare şi notare a vederilor, secțiunilor şi rupturilor

 • Cotarea: reguli de reprezentare a cotării pe desen, dispunerea cotelor, clasificarea cotelor
 • Cotarea teșiturilor, adânciturilor, conicității, înclinărilor, jocurilor, strângerilor și ajustajelor
 • Notarea și cotarea filetelor, notarea flanșelor, notarea toleranțelor
 • Execuția desenului tehnic : realizarea schiței şi a desenului de ansamblu.
 • Documentația tehnică a unui ansamblu. Citirea şi interpretarea desenelor tehnice

 

Competențe

La sfârșitul acestui seminar, cursanții vor fi capabili să:

 • cunoască elementele de bază ale DT
 • cunoască regulile de reprezentare şi notare a vederilor, secțiunilor şi rupturilor
 • cunoască regulile de notare și cotare în DT
 • realizeze schițe și desene de ansamblu
 • citească și să interpreteze documentația tehnică a unui ansamblu
 • citească și să interpreteze desenele tehnice

Caută

 
World Skills