Zestaw urządzeń TP 102 – poziom zaawansowany: Zaawansowane szkolenie z pneumatyki

Zestaw urządzeń TP 102 – poziom zaawansowany: Zaawansowane szkolenie z pneumatyki

Poszerzenie treści szkolenia z TP 101 i pogłębienie wiedzy.

Całkowicie zmodyfikowany: nowy zeszyt ćwiczeń z powiązanymi ze sobą zadaniami projektowymi z praktyki przemysłowej oraz rozszerzone podstawy. Wraz z multimedialną płytą CD. Podstawa do nauki pozwalającej na kompetentne działanie. Zamów koniecznie!

Liczba komponentów i wersja są specjalnie dostosowane do projektów z podręcznika. Dzięki temu podstawowe cele dydaktyczne można osiągnąć nawet przy niewielkim wysiłku. Zamówienie jest dostarczane w praktycznym, dostosowanym do systainerów systemie półek.

Do realizacji projektów niezbędne są komponenty z zestawu urządzeń TP 101.

Bardzo blisko
Aby zapewnić optymalne działanie przełączniki i zawory są montowane jak najbliżej elementów wykonawczych. Z nowymi komponentami z możliwością bezpośredniego podłączenia możecie Państwo odpowiednio wykonywać swoje instalacje. Poza tym: Proszę po prostu sprawdzić właściwości zaworu dławiąco-zwrotnego. Prosty pomiar i analiza wyników np. za pomocą nowego TP 210!

 

Zawory dźwigniowe
Wszystkie zawory dźwigniowe należące do pakietów szkoleniowych 101 i 102 są wyposażone w sterowanie wstępne, charakteryzują się niewielką siłą potrzebną do uruchamiania i wysokim stopniem niezawodności.

 

Cele dydaktyczne

 • Dzielnik binarny
 • Położenia krańcowe bez przycisków granicznych
 • Obwody zasobników
 • Przezbrojenie zaworów 5/2-drogowych
 • Działanie czujnika ciśnienia spiętrzenia
 • Sterowanie podstawowe sekwencyjne (cykl ciągły)
 • Sterowanie sekwencyjne z trybami pracy lub pustym cyklem
 • Ustawianie i dostosowywanie opóźnień czasowych
 • Zmienne powtarzanie kroków przez licznik nastawny
 • Obwód wejścia z samopodtrzymaniem i funkcjami dodatkowymi
 • Ocena i realizacja zastosowania czujników do odczytu materiału
 • Realizacja sterowania sekwencyjnego z zabezpieczonym powietrzem sterującym i funkcjami dodatkowymi
 • Przełącznik zbliżeniowy w położeniach krańcowych i w strefie skoku częściowego
 • Łączone zastosowanie zaworu szybkiego odpowietrzania i zaworu do regulacji ciśnienia
 • Inwersja sygnału włącznika czasowego
 • Zmiana tłumienia położenia krańcowego
 • Stosowanie i kalibracja różnych typów czujników

 

Zamówienie:

Zeszyt ćwiczeń

Pneumatyka poziom zaawansowany, opiera się na poziomie podstawowym i zawiera dziesięć kolejnych, wymagających zadań, dostosowanych do zestawu urządzeń TP 102. Materiały są przeznaczone dla zaawansowanego pneumatyka. Nowością w zaktualizowanym wydaniu są zmodyfikowane karty pracy do praktycznego zastosowania podczas zajęć.

Zeszyt ćwiczeń zawiera:

 • Rozwiązania wzorcowe
 • Wskazówki dydaktyczne
 • Multimedialna płyta CD z rysunkami, zdjęciami zastosowań przemysłowych, animacjami i schematami połączeń FluidSIM®
 • Karty pracy dla uczniów

Media uzupełniające

 • Projektowanie i symulacja z FluidSIM®
 • WBT Pneumatyka
 • Podręcznik Podstawy pneumatyki i elektropneumatyki
 • Walizka z modelami przekrojowymi

Typ